Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №72/ДН/49д-20 від 14.12.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
СОЛЕДАРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОКАНАЛ"
Ідентифікаційні дані
41151294
Місце реєстрації
84545, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, БАХМУТСЬКИЙ РАЙОН, місто СОЛЕДАР, вул. ПАРКОВА, буд. 3-А
Контактні відомості
Телефон: +38-(062)-744-3062
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№72/ДН/49д-20 від 14.12.2020
Строк дії
з 14.12.2020 по 14.12.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Соледар (водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.11 р. Бахмутка
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 228.737 45.09
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 228.737 45.09
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 12.061 3.027
- на виробничі потреби 216.676 42.063
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Соледар
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Мокра Плотва/басейн р. Бахмутка/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон/
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0484/0040/Р.МОКРА ПЛОТВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.11 р. Бахмутка
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
65,715
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
575,667
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
28,368
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.082 59.062 2.0 131.43 1.1513
БСК5 14.2 402.83 14.2 933.153 8.1745
ХСК 78 2212.70 78 5125.77 44.902
Завислі речовини 15 425.52 15 985.725 8.6350
Нафтопродукти 0.3 8.5104 0.3 19.715 0.1727
Нітрати 44.2 1253.866 44.2 2904.603 25.4445
Нітрити 1.06 30.070 1.06 69.658 0.6102
Сульфати 562.7 15962.67 562.7 36977.831 323.9278
Фосфати 3.46 98.153 3.46 227.374 1.9918
Хлориди 350 9928.8 350 23000.25 201.4835
Залізо загальне 0,3 8,5104 0,3 19,715 0,1727
СПАР 0,48 13,617 0,48 31,543 0,2763
Феноли 0,001 0,0284 0,001 0,0657 0,000576
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутність; 2. запах, смак: не більше 1 балу; 3. колір (прозорість): не менше 10 см; 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3 градуса Цельсія у порівнянні з середньомісячною температурою найжаркішого місяця року за останні 10 років; 5. реакція (рН): 6,5-8,5; 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 1000 в дм3; 8. коліфаги: не більше 1000 в дм3; 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність; 10.сумарна радіоактивність: природний радіаційний фон; 11. рівень токсичності: нетоксична.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 228.737 45.09
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 1554.146 534.573
Передача води, усього (у т.ч.): 4207.186 1146.527
- населенню 2909.57 755.939
- вторинним водокористувачам (без використання) 1297.616 390.588
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1749.579 575.667
- у поверхневий водний об'єкт 1749.579 575.667
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 1269.544 463.383

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

6. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

7. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

8. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Технічний огляд та ремонт елементів водопровідного та каналізаційного господарства Щорічно, згідно з графіком профілактичних робіт Недопущення забруднення навколишнього середовища
2 Забезпечити систематичний хімічний контроль та бактеріологічні дослідження якості стічних вод, що скидаються, атестованою лабораторією Згідно з графіком Забезпечення якості стічних вод, що скидаються, вимогам ГДС
3 Виконувати своєчасне очищення відстійників Щоквартально, згідно з графіком профілактичних робіт та з кошторисом Забезпечення якості стічних вод, що скидаються, вимогам ГДС
4 Звітувати за формою № 2ТП-водгосп ( річна) Щорічно Раціональне використання вод
5 Придбання та встановлення приладів обліку води у багатоквартирних будинках 2021-2022 рр. Підвищення ефективності використання водних ресурсів
6 Придбання та встановлення приладів обліку води на ВНС-1 2021 р. Підвищення ефективності використання водних ресурсів
7 Промивка та прочищення каналізаційних систем м. Соледар 2021 р. Підвищення надійності системи водовідведення
8 Монтаж КЛ-0,4 кВ ТП-10 - КНС№1 2021 р. Підвищення надійності системи водовідведення
9 Капітальний ремонт електродвигуна 75 кВт насосного агрегата Д-320 ВНС-№1 2021 р. Підвищення надійності системи водопостачання
10 Придбання та встановлення запірної арматури мереж міста 2021-2022 рр. Підвищення надійності системи водопостачання
11 Чищення прийомних резервуарів КНС-1, КНС-2 2021 р. Підвищення надійності системи водовідведення
12 Монтаж вуличного водоводу д-32 мм, протяжність 100 м на вул. Загиблих Героїв 2021 р. Раціональне використання вод
13 Монтаж вуличного водоводу д-40 мм, протяжність 50 м на вул. Киівська 2021 р. Раціональне використання вод
14 Ремонт каналізаційних колодязів з заміною бетонних кілець, плит перекриття, люків - 20 од. 2021-2022 рр. Недопущення забруднення навколишнього середовища