Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №75/ДН/49д-20 від 17.12.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІСТ-ТРЕЙД" (ТОВ "МАРІСТ-ТРЕЙД")
Ідентифікаційні дані
34550708
Місце реєстрації
87512, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, місто МАРІУПОЛЬ, вул. ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, буд. 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-626-2284
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№75/ДН/49д-20 від 17.12.2020
Строк дії
з 17.12.2020 по 17.12.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
у межах м. Маріуполь (водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 52.98 17.423
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 52.98 17.423
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 48.24 15.693
- на виробничі потреби 4.74 1.73
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Маріуполь
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Маріуполь
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(10) Море
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Без назви/район басейну річок Приазов’я/(впадає в Азовське море біля с. Рибацьке)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/АЗОВСЬКЕ МОРЕ (БАСЕЙН)
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
429,5
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
24,91
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
515,5
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.68 866.04 1.68 721.56 0.04184
БСК5 4.1 2113.55 4.1 1760.95 0.10213
ХСК 30 15465 30 12885 0.7473
Завислі речовини 32.7 16856.85 19.55 8396.725 0.48699
Нафтопродукти 0.15 77.325 0.15 64.425 0.00373
Нітрати 8.5 4381.75 8.5 3650.75 0.21173
Нітрити 0.5 257.75 0.5 214.75 0.01245
Сульфати 62.6 32270.3 62.6 26886.7 1.55936
Фосфати 0.87 448.485 0.87 373.665 0.02167
Хлориди 15.3 7887.15 15.3 6571.35 0.38112
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутні; 2. запах, присмак: < 1 бала ; 3. колір (прозорість): >= 10 см; 4. температура: літня температура води в результаті скиду стічних вод не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 градуса Цельсія у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; 5. реакція (рН): 6,5-8,5; 6. розчинений кисень: >= 4 мг/дм3; 7. коліфаги: < 100 буо в дм3; 8. лактозопозитивні кишкові палички: 5000 ЛКП в дм3; 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10. показники токсичності: відсутні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 138.57 46.99
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 84.87 29.315
Передача води, усього (у т.ч.): 85.59 29.567
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 85.59 29.567
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 567.11 71.56
- у поверхневий водний об'єкт 429.5 24.91
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 137.61 46.65
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 48 17.52
- оборотного 48.0 17.52
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

6. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонені.

7. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

8. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись правил експлуатації очисних споруд і утримувати їх в технічно справному стані Постійно Забезпечення нормативної ефективності роботи очисних споруд для досягнення нормативів ГДС згідно вимог ст. 44 Водного кодексу України
2 Забезпечувати систематичний лабораторний контроль якості: стічних вод, що скидаються в річку Без назви, поверхневої води в контрольних створах на водному об’єкті За затвердженим графіком лабораторних досліджень Запобігання скидання у водний об’єкт води, яка не віповідає нормативним вимогам. Підвищення надійності і ефективності роботи очисних споруд згідно вимог ст. 44 Водного кодексу України
3 Проведення повірки водомірів Згідно графіку повірок водомірів Забезпечення достовірного обліку об’ємів водокористування
4 Очищення зливових колодязів, приймальників дощових вод гідродинамічним способом, за договором зі спеціалізованою організацією 2 раз на рік Дотримання встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин. Досягнення величин ГДС речовин по завислим речовинам
5 Очистка лотків і приймальних колодязів зливових вод від сміття та бруду 1 раз на місяць Дотримання встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин. Досягнення величин ГДС речовин по завислим речовинам
6 Дотримуватись вимог ст. 44 Водного кодексу України "Обов’язки водокористувачів" Постійно Раціональне використання та охорона водних ресурсів