Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №301/ЧР/49д-20 від 15.12.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
ДУДКА СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2818418519
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
19112, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Черкаській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№301/ЧР/49д-20 від 15.12.2020
Строк дії
з 15.12.2020 по 15.12.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею 26,5269 га (об’єм при НПР 456,54 тис. м3), розташований в межах с. Долинка, Монастирищенський район, Черкаська область, р. Струмок Гнилий Тікич, басейн р. Тікич, район басейну р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0111/0004/0139/СТРУМ.ГНИЛИЙ ТІКИЧ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.05 р. Тікич (включаючи рр. Гнилий Тікич, Гірський Тікич)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 5336.387 556.19
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 5336.387 556.19
СТРУМ.ГНИЛИЙ ТІКИЧ 5336.387 556.190
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 5336.387 556.19
з поверхневих джерел: 5336.387 556.19
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 276.054 100.760
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 5060.333 455.430
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами с. Долинка, Монастирищенський район, Черкаська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
струм. Гнилий Тікич
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0111/0004/0139/СТРУМ.ГНИЛИЙ ТІКИЧ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.05 р. Тікич (включаючи рр. Гнилий Тікич, Гірський Тікич)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
632,542
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
455,430
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
632,542
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.9 569.2878 0.9 569.2878 0.409887
БСК5 1.8 1138.5756 1.8 1138.5756 0.819774
ХСК 14 8855.588 14 8855.588 6.37602
Завислі речовини 14.61 9241.43862 14.61 9241.43862 6.6538323
Нафтопродукти 0.03 18.97626 0.03 18.97626 0.0136629
Нітрати 2.2 1391.5924 2.2 1391.5924 1.001946
Нітрити 0.06 37.95252 0.06 37.95252 0.0273258
Сульфати 21 13283.382 21 13283.382 9.56403
Фосфати 0.12 75.90504 0.12 75.90504 0.0546516
Хлориди 23 14548.466 23 14548.466 10.47489
Залізо (загальне) 0,1 63,2542 0,1 63,2542 0,045543
Мінералізація 264 166991,088 264 166991,088 120,23352
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плавучі домішки – відсутні; запах, присмак – < 2 Б; колір, прозорість ≥ 10 см; температура – ≤ 5° С прирощення; реакція (рН) – 6,5 - 8,5; кисень розчинений ≥ 4,0 мг/дм3; коліфаги < 100 в 1 дм3; лактозопозитивні кишкові палички < 5000 в 1 дм3; життєздатні яйця гельмінтів – відсутні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 15181 455.43
- у поверхневий водний об'єкт 15181 455.43
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області (18000, вул. Смілянська, 118, м. Черкаси), а також надавати протокол результатів вимірювань аналізу стічних (рибогосподарських) вод, виконаний під час скиду ставка.

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скиду зворотних вод Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від забруднення