Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №73/ДН/49д-20 від 14.12.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ" (КВП "КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ")
Ідентифікаційні дані
05524251
Місце реєстрації
84313, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, місто КРАМАТОРСЬК, вул. ПІВДЕННА, буд. 6
Контактні відомості
Телефон: +38-(062)-648-9707
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№73/ДН/49д-20 від 14.12.2020
Строк дії
з 14.12.2020 по 14.12.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
у межах м. Краматорськ (водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
у межах м. Краматорськ (водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 25715.59 1545.76
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 25715.59 1545.76
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 9.93 3.42
- на виробничі потреби 25705.66 1542.34
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Краматорськ
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Казенний Торець
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0518/Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1361,45
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
11926,34
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
582,0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.43 832.26 1.43 1946.87 17.05
БСК5 8.6 5005.2 8.6 11708.47 102.57
ХСК 30.2 17576.4 30.2 41115.79 360.18
Завислі речовини 13.3 7740.6 13.3 18107.29 158.62
Нафтопродукти 0.1 58.2 0.1 136.15 1.19
Нітрати 49 28518 45 61265.25 536.69
Нітрити 0.43 250.26 0.43 585.42 5.13
Сульфати 280.8 163425.6 280.8 382295.16 3348.92
Фосфати 5.02 2921.64 3.5 4765.08 41.74
Хлориди 170 98940 170 231446.5 2027.48
Залізо загальне 0,23 133,86 0,23 313,13 2,74
СПАР 0,11 64,02 0,11 149,76 1,31
Мінералізація 1065,9 620353,8 1065,9 1451169,56 12712,29
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутність; 2. запах, смак: не більше 1 балу; 3. колір (прозорість): не менше 10 см; 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3 градуси Цельсія у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; 5. реакція (рН): 6,5-8,5; 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3; 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 куо/дм3; 8. колі-фаги: не більше 1000 буо/дм3; 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність; 10. сумарна радіоактивність: природний радіаційний фон; 11. рівень токсичності – не токсична.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 891329.24 21334.86
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 29097.7 10380.58
Передача води, усього (у т.ч.): 45120.94 15959.26
- населенню 34105.12 12448.4
- вторинним водокористувачам (без використання) 11015.82 3510.86
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 54813.29 11926.34
- у поверхневий водний об'єкт 54813.29 11926.34
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 10492.71 3829.84

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

6. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

7. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

8. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Реконструкція споруд для очищення стічних вод: реконструкція аераційної системи очисних споруд м. Краматорськ 2020-2023 рр. Поліпшення якості скидання стічних (госппобутових, виробничих) вод
2 Реконструкція системи знезараження на міських очисних спорудах з впровадженням електролізних установок по виробництву гіпохлориту натрію 2020-2023 рр. Знезараження стічних вод буде виконуватись безпечним гіпохлоритом натрію
3 Реконструкція системи водовідведення по бул. Машинобудівників 2020-2023 рр. Недопущення забруднення ґрунту стічними водами
4 Реконструкція системи водовідведення по пл. Миру 2020-2023 рр. Недопущення забруднення ґрунту стічними водами
5 Реконструкція системи водовідведення по вул. Дружби 2020-2023 рр. Недопущення забруднення ґрунту стічними водами
6 Реконструкція системи водовідведення по вул. Залізнична 2020-2023 рр. Недопущення забруднення ґрунту стічними водами
7 Реконструкція системи водовідведення по вул. М. Петренка 2020-2023 рр. Недопущення забруднення ґрунту стічними водами
8 Реконструкція (переоснащення) хіміко-бактеріологічної лабораторії 2020-2023 рр. Достовірність даних моніторінгу
9 Будівництво (реконструкція) каналізаціїної мережі по вул. Проїзна, 82а 2020-2023 рр. Недопущення забруднення ґрунту стічними водами
10 Розробка проекту "Рекнструкція очисних споруд з впровадженням альтернативної технології використання надлишкового мулу" 2020-2023 рр. Поліпшення якості скидання стічних (госппобутових, виробничих) вод
11 Здійснювати хімічний і бактеріологічний контроль стічних (госппобутових, виробничих) вод, відповідно до переліку речовин, затверджених у нормативах ГДС по випуску №1 (скид в р. Казенний Торець) Згідно графіку Контроль за якістю стічних (госппобутових, виробничих) вод, що скидаються у водний об’єкт