Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №42/ЛГ/49д-20 від 02.12.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД" (ТОВ "ЛИСПИ")
Ідентифікаційні дані
00382987
Місце реєстрації
93193, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЛИСИЧАНСЬК, вул. ГЕНЕРАЛА ПОТАПЕНКА, буд. 500
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-472-1231
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№42/ЛГ/49д-20 від 02.12.2020
Строк дії
з 02.12.2020 по 02.12.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № ДГ - 109э по вул. Рубіжна, 148- а, м. Лисичанськ Луганської області, басейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.12 р. Сіверський Донець від кордону Донецької та Луганської областей до г/п Лисичанськ (виключаючи рр. Красна, Борова)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Лисичанськ (водопровідні мережі)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.12 р. Сіверський Донець від кордону Донецької та Луганської областей до г/п Лисичанськ (виключаючи рр. Красна, Борова)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 156.37 30.17
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 156.37 30.17
Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 156.37 30.17
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 736.38 241.08
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 156.37 30.17
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 98.37 27.69
- на виробничі потреби 58.0 2.48
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 580.01 210.91
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 6.74 1.67
- на виробничі потреби 573.27 209.24
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Шипілівка Попаснянського району Луганської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Сіверський Донець
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.12 р. Сіверський Донець від кордону Донецької та Луганської областей до г/п Лисичанськ (виключаючи рр. Красна, Борова)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
20,85
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
173,66
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
4,86
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.879 4.27 0.879 18.33 0.15
БСК5 3.49 16.96 3.0 62.55 0.52
ХСК 23.86 115.96 23.86 497.48 4.14
Завислі речовини 13.5 65.61 13.5 281.48 2.34
Нафтопродукти 0.06 0.29 0.06 1.25 0.01
Нітрати 7.624 37.05 7.624 158.96 1.32
Нітрити 0.13 0.63 0.13 2.71 0.02
Сульфати 234.68 1140.55 234.68 4893.08 40.75
Фосфати 0.9 4.37 0.9 18.77 0.16
Хлориди 150.3 730.46 150.3 3133.76 26.10
Залізо 0.23 1.12 0.23 4.80 0.04
СПАР 0.13 0.63 0.13 2.71 0.02
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки: відсутні; 2. запах, смак: не більше 1 балу; 3. колір (прозорість): не менше 10 см.; 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж 3 градуси С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; 5. реакція (рН): 6,5 - 8,5; 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3; 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 1000 в дм3; 8. колі - фаги: не більше 1000 в дм3; 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність; 10. сумарна радіоактивність - природний радіаційний фон; 11. рівень токсичності - нетоксична (стічна вода не повинна спричиняти гострої токсичної (у т.ч. хронічної) дії на тест - об’єкти)
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 580.01 210.91
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 500.45 173.66
- у поверхневий водний об'єкт 500.45 173.66
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 1225.48 447.3
- оборотного 1200.00 438.00
- повторного 25.48 9.30
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись   вимог водного законодавства, зокрема  статті 44  Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Утримувати прибережну захисну смугу водного об`єкту в місці скиду у відповідності до діючого законодавства України з урахуванням вимог ст. 89 Водного кодексу України.

5. Згідно п. 1.5  Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за формою № 2 ТП - водгосп (річна).

 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР ДП «СхідРГП» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 78-а, E-mail: info@east.in.ua) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Поточний ремонт скидних колекторів За необхідності Дотримання вимог ГДС та правил експлуатації очисних споруд
2 Чистка пісколовок, вторинних відстійників За необхідності Дотримання вимог ГДС та правил експлуатації очисних споруд
3 Поточний ремонт аеротенків За необхідності Дотримання вимог ГДС та правил експлуатації очисних споруд
4 Забезпечення у наявності необхідної кількості хлорного вапна для обеззаражування стічних вод Постійно Дотримання вимог ГДС та правил експлуатації очисних споруд
5 Дотримання технологічного регламенту роботи очисних споруд Постійно Дотримання вимог ГДС та правил експлуатації очисних споруд