Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №41/ЛГ/49д-20 від 27.11.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО-98" (ПСП "АГРО-98")
Ідентифікаційні дані
25362767
Місце реєстрації
92913, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМІНСЬКИЙ РАЙОН, смт КРАСНОРІЧЕНСЬКЕ, вул. ПРИВОКЗАЛЬНА, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-070-5700
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№41/ЛГ/49д-20 від 27.11.2020
Строк дії
з 27.11.2020 по 27.11.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанські свердловини № 1, № 2, розташовані по вул. Привокзальна, смт Красноріченське Кремінського району Луганської області, басейн р. Красна/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0454/Р.КРАСНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.13 р. Красна
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 16.5 2.52
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 16.5 2.52
Р.КРАСНА 16.5 2.52
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 16.5 2.52
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 16.5 2.52
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 16.5 2.52
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов`язків водокористувачів.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 №78, щорічно не пізніше ніж 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).

 

Умови, зазначені у висновку Держгеонадра № 15153/10/10-20 від 08.10.2020:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості, та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов'язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучіх комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об’єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити віідповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб'єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР ДП "СхідРГП" (04114, м.Київ, вул.Автозаводська, 78-а, Е-mail: snfo@east.in.ua) та ДНВП "Геоінформ України" (03057, м.Київ, вул.Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Охорона території зони суворого режиму водозабору Постійно Запобігання пошкодженню свердловин та їх обладнання
2 Проведення санітарних заходів з утримання свердловин в належному стані Щомісячно Запобігання появі побічних джерел забруднення підземних вод
3 Контроль за якісним станом підземних вод Один раз на рік Охорона підземних вод від забруднення
4 Контроль за лімітом відбору та зміною глибини залягання рівня підземних вод при експлуатації з занесенням даних в журнал вимірів 1 раз на місяць Запобігання зменшенню вичерпання природних ресурсів підземних вод при їх експлуатації