Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №217/ЗП/49д-20 від 26.11.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР"
Ідентифікаційні дані
00217840
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто МЕЛІТОПОЛЬ, вул. ГЕРОЇВ УКРАЇНИ, буд. 210
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-944-4472
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№217/ЗП/49д-20 від 26.11.2020
Строк дії
з 01.01.2021 по 01.01.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Артсвердловина №1 розташована на території підприємства в межах м. Мелітополь. Басейн р. Молочна
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Мелітополь Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 30.538 4.0489
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 30.538 4.0489
Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ 30.538 4.0489
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 198.399 7.9603
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 30.538 4.0489
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 30.538 4.0489
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 167.861 3.9114
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 6.66 1.6651
- на виробничі потреби 161.201 2.2463
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Мелітополь Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Мелітополь
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Молочна
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1247,07
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
22,1464
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1280,637
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.4000 1792.8918 1.4000 1745.8980 0.0310
БСК5 3.0000 3841.9110 3.0000 3741.2100 0.0664
ХСК 26.0000 33296.5620 26.0000 32423.8200 0.5758
Завислі речовини 6.0000 7683.8220 6.0000 7482.4200 0.1329
Нафтопродукти 0.0500 64.0319 0.0500 62.3535 0.0011
Нітрати 11.3000 14471.1981 11.3000 14091.8910 0.2503
Нітрити 0.1200 153.6764 0.1200 149.6484 0.0027
Сульфати 59.2500 75877.7423 59.2500 73888.8975 1.3122
Фосфати 0.4900 627.5121 0.4900 611.0643 0.0109
Хлориди 26.6640 34146.9050 26.6640 33251.8745 0.5905
Залізо загальне 0.1400 179.2892 0.1400 174.5898 0.0031
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки: відсутність плаваючих плівок, плям мінеральних масел та скупчення інших домішок; 2. Запах, присмак: не більне 1 балу; 3.Колір (прозорість): вода не повинна надавати сторонніх кольорів; 4. Температура: перевищення не більше +3С до природної; 5. Реакція (рН):6,5-8,5; 6. Кисень розчинний: не менше 4 мг/дм3.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 167.861 3.9114
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1400.15 28.9377
- у поверхневий водний об'єкт 1247.07 22.1464
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 153.08 6.7913
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 3524.1 13.0965
- оборотного 3524.1 13.0965
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
1. Дотримуватись вимог водного законодавства , зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

3. Cкидати стічні води використовуючи рельєф місцевості заборонено.

4. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил (ст. 101 Водного кодексу України).

5. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України, у разі досягнення критеріїв вказаних у Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України  від 16.03.2015 № 78, щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати до Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов’я (69095, м. Запоріжжя, пр. Соборний ,105):

  • державну звітність  за формою № 2 ТП – водгосп (річна);
  • данні первинного обліку водокористування згідно з показниками  засобів вимірювальної техніки;
  • результати вимірювань показників якості води (не менше ніж один раз на квартал).

6. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

7. Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Білозірській комплексній геологічній партії КП «Південукргеологія» (72002, Запорізька обл., смт. Михайлівка, вул. Пушкіна, 102, тел. (06132) 2-15-53) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Зберігати лічильники у справному стані. Своєчасно проводити державну повірку приладів обліку. Згідно плану-графіку. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Вести облік забору та використання води. Дотримуватись встанолених лімітів забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Проведення поточних та капітальних ремонтів трубопроводів, запірної арматури Періодично Раціональне використання водних ресурсів
4 Періодичне очищення зливової каналізаційної мережі Періодично Забезпечення нормативних показників забруднюючих речовин, що надходять на скид у водний об’єкт
5 Здійснювати контроль якісного складу зворотних вод, що надходять на скид у р. Молочна по випуску № 1 Згідно з графіком Забезпечення нормативних показників забруднюючих речовин, що надходять на скид у водний об’єкт
6 Чистка очисних споруд (нафтовловлювач, колодязі із відстійною частиною) Періодично Забезпечення нормативних показників забруднюючих речовин, що надходять на скид у водний об’єкт
7 Зони санітарної охорони свердловини утримувати у задовільному стані Постійно Охорона підземних вод від забруднення і засмічення