Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №107/ЗК/49д-20 від 23.11.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙБІ БЕРРІ"
Ідентифікаційні дані
42048060
Місце реєстрації
88000, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, місто УЖГОРОД, вул. ШВАБСЬКА, буд. 71 В
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-982-0913
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№107/ЗК/49д-20 від 23.11.2020
Строк дії
з 23.11.2020 по 23.11.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1-М, продуктивність - 3,5 м.куб/год, розташована - м. Ужгород, вул. Урожайна, 40, Закарпатської області, басейн р. Уж
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0019/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.03 р. Уж від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Водоровідні мережі КП "Водоканал м. Ужгорода", згідно договору, м. Ужгород, вул. Урожайна, 40, Закарпатської області, басейн р. Уж
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0019/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.03 р. Уж від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір із ЗСВ зворотна система водопостачання) автомийкки, м. Ужгород, вул. Урожайна, 40, Закарпатської області
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0019/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.03 р. Уж від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Не зазначено
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 24.1 8.752
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 24.1 8.752
Р.УЖ 24.100 8.752
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 12.988 4.711
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 12.05 4.376
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 12.050 4.376
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 0.938 0.335
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.938 0.335
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Поверхневий водний об’єкт - меліоративний канал, який впадає в р. Това, після очищення на спорудах біологічної очистки "БIO CWT-S", потужністю 5,840 тис. м.куб./рік / у межах населеного пункту м. Ужгород, Закарпатської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Канал
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0070/Р.ТОВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,65
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
4,429
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,65
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 3.64 2.37 2.00 1.30 0.01
БСК5 15.00 9.75 15.00 9.75 0.07
ХСК 32.40 21.06 32.40 21.06 0.14
Завислі речовини 17.80 11.57 15.00 9.75 0.07
Нафтопродукти 0.30 0.20 0.30 0.20 0.00
Нітрати 40.80 26.52 45.00 29.25 0.20
Нітрити 3.30 2.15 3.30 2.15 0.01
Сульфати 150.80 98.02 150.80 98.02 0.67
Фосфати 4.21 2.74 3.50 2.28 0.02
Хлориди 128.50 83.53 128.50 83.53 0.57
Залізо (загальне) 0,30 0,20 0,30 0,20 0.00
СПАР 0,35 0,23 0,35 0,23 0,00
Сухий залишок 733,00 476,45 733,00 476,45 3,25
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) ≥ 10 см; 4) температура ≤ 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6,5-8,5; 6) кисень розчинений ≥ 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги < 100 в дм.куб; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10) токсичність: не токсичні.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Водовідведення у ЗСВ (зворотна система водопостачання) автомийки / у межах населеного пункту м. Ужгород, Закарпатської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0019/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.03 р. Уж від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення в інший приймач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 1.876 0.670
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 12.988 4.711
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 12.988 4.711
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 13.781 4.429
- у поверхневий водний об'єкт 13.781 4.429
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 15.6 5.694
- оборотного 15.600 5.694
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса ( 88018, м. Ужгород, вул. Слов’янська набережна, 5).

4. Застосовувати воду для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

5. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання, вести журнали обліку водокористування.

6. Якісний склад стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС).

7. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

8. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

9. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.

10. Забезпечувати безперебійну роботу очисних споруд та нормативну очистку стічних вод.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

 

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування ТОВ «Бейбі Беррі» (код ЄДРПОУ 42048060, 88000, м. Ужгород, вул. Швабська, 71 В, Закарпатська обл.) (лист Сектору від 10.11.2020 № 230/ЗК/21-20, вхідний Держгеонадр від 11.11.2020 № 7384/01/10-20) та вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору в м. Ужгород, вул. Урожайна, 40, (св. № 1-М, (480 35` 29,4``  ПнШ, 220 19` 43,1`` СхД), Закарпатської обл., з водовідбором з підземних вод в загальному обсязі 24,100 м3/добу (8,752 тис. м3/рік), при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Закарпатському ГГЦ Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Берегово, просп. Геологів, 10, тел. (03141) 231-22) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечення оперативного контролю за раціональним використанням вод Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Ведення журналів первинного обліку, контроль за дотриманням встановлених лімітів водокористування Постійно Контроль за дотриманням встановлених лімітів водокористування
3 Здійснення платежів за використання водних ресурсів Раз у квартал Дотримання вимог податкового законодавства
4 Забезпечення безперебійної роботи очисних споруд, дотримання технології очистки стічних вод Постійно Дотримання вимог гранично-допустимих скидів (ГДС)
5 Щоквартально проводити гідрохімічний аналіз стічних вод, що скидаються у поверхневий водний об’єкт та в контрольному створі Раз у квартал Дотримання вимог гранично-допустимих скидів (ГДС)
6 Дотримання ЗСО джерела водопостачання Постійно Запобігання забрудненню водних ресурсів
7 Своєчасна подача звітів 2-ТП(водгосп) Річний Виконання наказу Мінприроди №78 від 16.03.2015 р.