Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №134/ВЛ/49д-20 від 20.11.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
СТАРОВИЖІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ідентифікаційні дані
03339176
Місце реєстрації
44400, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, СТАРОВИЖІВСЬКИЙ РАЙОН, смт СТАРА ВИЖІВКА, вул. КОЦЮБИНСЬКОГО, буд. 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-544-2232
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Волинській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№134/ВЛ/49д-20 від 20.11.2020
Строк дії
з 20.11.2020 по 20.11.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Три свердловини у смт.Стара Вижівка, Старовижівський район, Волинська область, р. Вижівка, притока р.Прип’ять, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0703/Р.ВИЖІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.40 р. Прип’ять від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Одна свердловина у с.Седлище, Старовижівський район, Волинська область, р. Вижівка, притока р. Прип’ять, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0703/Р.ВИЖІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.40 р. Прип’ять від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 801.274 280.083
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 801.274 280.083
Р.ВИЖІВКА 801.274 280.083
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 4.157 1.486
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 4.157 1.486
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.275 0.069
- на виробничі потреби 3.882 1.417
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах смт. Стара Вижівка, Старовижівський район, Волинська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Вижівка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0703/Р.ВИЖІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.40 р. Прип’ять від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
16,59
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
135,764
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
5,18
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 5.46 28.283 5.46 90.581 0.741
БСК5 23.00 119.140 15.00 248.850 2.036
ХСК 77.60 401.968 77.60 1287.384 10.535
Завислі речовини 12.50 64.750 12.50 207.375 1.697
Нафтопродукти 0 0 0.03 0.498 0.004
Нітрати 6.57 34.033 6.57 108.996 0.892
Нітрити 0.288 1.492 0.288 4.778 0.039
Сульфати 30.43 157.627 30.43 504.834 4.131
Фосфати 1.922 9.956 1.922 31.886 0.261
Хлориди 43.40 224.812 43.40 720.006 5.892
Мінералізація 360,00 1864,800 360,00 5972,400 48,875
Залізо(загальне) 0,453 2,347 0,453 7,515 0,062
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Седлище, Старовижівський район, Волинська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0703/Р.ВИЖІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.40 р. Прип’ять від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 394.656 134.476
Передача води, усього (у т.ч.): 634.232 219.144
- населенню 561.044 204.781
- вторинним водокористувачам (без використання) 73.188 14.363
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 398.813 135.962
- у поверхневий водний об'єкт 398.271 135.764
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 0.542 0.198
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 162.885 59.453

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області (м. Луцьк, вул. 8 Березня, 1, тел. (0332) 23-45-03.

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

 5. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування на території Волинської області. При змінах інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно одержати новий дозвіл на спеціальне водокористування, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

 

Умови зазначені у висновку Держгеонадр №15524/10/10-20 від 16.10.2020:

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Старовижівського виробничого управління житлово-комунального господарства (код ЄДРПОУ 03339176, 44400, с. Стара Вижівка, вул. Коцюбинського, 2, Старовижівський р-н, Волинська обл.) (лист Сектору від 07.10.2020 № 278/ВЛ/21-20, вхідний Держгеонадр від 07.10.2020 № 6507/01/10-20) та вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору в смт. Стара Вижівка (св. № 1 (510 26` 00,4`` ПнШ, 240 27` 21,4`` СхД), св. № 3, (510 26` 30,6`` ПнШ, 240 26` 22,4`` СхД), св. № 7, (510 26` 43,1`` ПнШ, 240 26` 14,2`` СхД), с. Седлище св. № 10, (510 24` 41`` ПнШ, 240 31` 39,5`` СхД),Волинська обл., з відбором підземних вод в загальному обсязі 801,274 м3/добу (280,083 тис. м3/рік), що складається з 4 свердловин, при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Волинській геологічній експедиції ДП «Українська геологічна компанія» та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення