Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №97/ТП/49д-20 від 30.11.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
СИРОТЮК ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2889808615
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
47211, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Тернопільській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№97/ТП/49д-20 від 30.11.2020
Строк дії
з 30.11.2020 по 30.11.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
cтавок заплавного типу площею водного плеса 8,3705 га, с. Загір’я Зборівського району Тернопільської області, басейн р. Серет Лівий, басейн р. Луг, басейн р. Серет, район річкового басейну Дністра
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0921/0231/0001/Р. СЕРЕТ ЛІВИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.06 р. Серет
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1301.73 97.29
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 1301.73 97.29
Р. СЕРЕТ ЛІВИЙ 1301.73 97.29
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1301.73 97.29
з поверхневих джерел: 1301.73 97.29
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 62.90 22.96
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 1238.83 74.33
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Загір’я Зборівського району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Серет Лівий
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/0921/0231/0001/Р. СЕРЕТ ЛІВИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.06 р. Серет
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
206,47
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
74,33
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
206,47
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.68 140.40 0.68 140.40 0.051
БСК5 2.96 611.15 2.96 611.15 0.220
ХСК 29.80 6152.81 29.80 6152.81 2.215
Завислі речовини 15.00 3097.05 15.00 3097.05 1.115
Нафтопродукти 0.012 2.48 0.012 2.48 0.001
Нітрати 6.80 1404 6.80 1404 0.505
Нітрити 0.080 16.52 0.080 16.52 0.006
Сульфати 18.52 3823.82 18.52 3823.82 1.377
Фосфати 0.38 78.46 0.38 78.46 0.028
Хлориди 24.85 5130.78 24.85 5130.78 1.847
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки - відсутні; колір (прозорість) >20 см; запах, присмак <2б; температура річкової води не повинна підвищуватись порівняно із природною внаслідок відведення зворотних стічних вод не більше ніж на 5°С, із загальним підвищенням не більше 28°С влітку та 8°С зимою; кисень розчинений >= 4 мг/л; коліфаги <100 в л; реакція (рН) - 6,5 - 8,5; колі-індекс <1000 ; лактопозитивні кишкові палички <10000 в л; життєдайні яйця гельмінтів – відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 4955.33 74.33
- у поверхневий водний об'єкт 4955.33 74.33
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Привести договір оренди у відповідність до Типового договору оренди водних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420.

2. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

4. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

5. Забезпечити встановлення та дотримання режиму роботи водного об'єкта з урахуванням прогнозу водності на відповідний період (статті 51, 76 Водного кодексу України). Скидання води здійснювати відповідно до умов, визначених режимом роботи водного об'єкта.

6. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Тернопільської області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі відповідно до вимог статей 87. 88. 89 Водного кодексу України Постійно Збереження. раціональне використання вод, запобігання шкідливій дії вод
2 Забезпечувати проведення поточного та капітального ремонтів гідротехнічних споруд Згідно план-графіку Охорона та раціональне використання водних ресурсів
3 Спуск та поповнення ставка проводити згідно встановленого режиму Щорічно Збереження та раціональне використання водних ресурсів