Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №68/ДН/49д-20 від 27.11.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИРНОГРАДВУГІЛЛЯ" (ДП "МИРНОГРАДВУГІЛЛЯ")
Ідентифікаційні дані
32087941
Місце реєстрації
85323, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, місто МИРНОГРАД, вул. СОБОРНА, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(095)-519-9330
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№68/ДН/49д-20 від 27.11.2020
Строк дії
з 27.11.2020 по 27.11.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
смт Новоекономічне Покровського району (водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
смт Новоекономічне Покровського району (водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
смт Новоекономічне Покровського району, забір шахтної води, б. Водяна/басейн р. Казенний Торець/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон/
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0518/Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 4800 1752
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 4800 1752
Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ 4800 1752
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 782.2 282.53
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 0 0
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 782.2 282.53
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 277.5 101.29
- на виробничі потреби 504.7 181.24
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах смт Новоекономічне Покровського району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Казенний Торець (через б. Водяна)/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон/
Категорія зворотних (стічних) вод
  • шахтні
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0518/Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
200,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1752,0
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
Не зазначено
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0 0 2.0 400.0 3.504
БСК5 0 0 4.5 900.0 7.884
ХСК 0 0 30.0 6000.0 52.56
Завислі речовини 0 0 25.0 5000.0 43.8
Нафтопродукти 0 0 0.3 60.0 0.5256
Нітрати 0 0 10.0 2000.0 17.52
Нітрити 0 0 1.0 200.0 1.752
Сульфати 0 0 500.0 100000.0 876.0
Фосфати 0 0 3.0 600.0 5.256
Хлориди 0 0 350.0 70000.0 613.2
Залізо (загальне) 0 0 0.3 60,0 0,5256
Мінералізація 0 0 1500.0 300000,0 2628,0
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: відсутні; 2) запах, смак: не більше 1 балу; 3) колір (прозорість): не менше 10 см; 4) температура: літня температура води в результаті скиду стічних вод не повинна підвищуватися більше ніж на 3 градуси Цельсія у порівнянні з середньомісячною температурою самого спекотного місяця року за останні 10 років; 5) реакція (рН): 6,5-8,5; 6) розчинений кисень: не повинен бути менше 4 мг/дм3 в будь-який період року, в пробі, відібраній до 12 години дня; 7) колі-фаги: не більше 100 у дм3; 8) лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 у дм3; 9) життєздатні яйця гельмінтів: не повинні міститися у 1 дм3.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Мирноград
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 782.2 282.53
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 5152.06 1878.35
- у поверхневий водний об'єкт 4800 1752
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 352.06 126.35
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

6. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).

7. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

 
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Здійснювати хімічний і бактеріологічний лабораторний контроль шахтних стічних вод, відповідно до переліку речовин, затверджених у нормативах ГДС по випуску №1 – через балку Водяна в річку Казенний Торець (басейн ріки Сіверський Донець) Згідно графіку Контроль за якістю зворотних (стічних) шахтних вод, що скидаються у водний об’єкт
2 Здійснювати знезараження шахтних вод Постійно Недопущення бактеріологічного забруднення водних об’єктів
3 Виконувати чистку водовідливних канавок, шахтних водозбірників, горизонтального відстійника Згідно графіку встановленому на підприємстві Забезпечення нормативної механічної очистки шахтних вод
4 Підтримувати об’єкти водовідливного комплексу в задовільному технічному стані Постійно Недопущення забруднення довколишнього середовища
5 Утримувати гідротехнічні споруди, колектори шахтних і стічних вод у належному стані Постійно Недопущення аварійних ситуацій та забруднення довкілля. Поліпшення якості шахтних вод, що скидаються у водний об’єкт