Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №67/ІФ/49д-20 від 11.11.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Ідентифікаційні дані
42795490
Місце реєстрації
03065, М. КИЇВ, район міста СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ, просп. ГУЗАРА ЛЮБОМИРА, буд. 44
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-320-0792
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Івано-Франківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№67/ІФ/49д-20 від 11.11.2020
Строк дії
з 11.11.2020 по 11.11.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловини №А-7683/1, №А-7684/2, №А-7685/3, №А-7737/4, №А-7738/5, №А-7739/6, №А-7740/7, №А-7751/8, №А-7769/9 розташовані за межами с. Княжолука Долинського району Івано-Франківської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1156/Р.СВІЧА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.03 р. Дністер від гирла р. Стрий до гирла р. Гнила Липа
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
за межами с. Вербилівці Рогатинського району Івано-Франківська області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1116/Р.ГНИЛА ЛИПА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.04 р. Дністер від гирла р. Гнила Липа до гирла р. Серет (включаючи р. Гнила Липа та виключаючи рр. Бистриця, Серет)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловина № 1 (резервна), свердловина № 2 та шахтий колодязь (резервний) розташовані в с. Похівка Богородчанського району Івано-Франківської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/0017/Р.БИСТРИЦЯ-НАДВІРНЯН.
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловина №1, №2а розташовані в с. Пнів Надвірнянського району Івано-Франківської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/0017/Р.БИСТРИЦЯ-НАДВІРНЯН.
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 538.496 97.288
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 538.496 97.288
Р.СВІЧА 240.782 42.313
Р.БИСТРИЦЯ-НАДВІРНЯН. 297.714 54.975
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 632.746 100.174
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 537.996 97.163
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 49.47 13.572
- на виробничі потреби 477.732 80.810
- на інші потреби 10.794 2.781
від іншого водокористувача: 94.75 3.011
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 3.035 0.917
- на виробничі потреби 59.315 2.029
- на інші потреби 32.4 0.065
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Княжолука Долинського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Долинське ВУВКГ
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1156/Р.СВІЧА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.03 р. Дністер від гирла р. Стрий до гирла р. Гнила Липа
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Вербилівці Рогатинського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
безіменний потік, права притока р. Гнила Липа
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1116/Р.ГНИЛА ЛИПА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.04 р. Дністер від гирла р. Гнила Липа до гирла р. Серет (включаючи р. Гнила Липа та виключаючи рр. Бистриця, Серет)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,126
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
0,917
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,028
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.195 0.0056 0.195 0.0252 0.0001834
БСК5 3.395 0.0952 3.000 0.378 0.002751
ХСК 9.650 0.2702 9.650 1.2159 0.00884905
Завислі речовини 7.550 0.2114 7.550 0.9513 0.00692335
Нафтопродукти 0.010 0.00028 0.010 0.00126 0.00000917
Нітрати 7.800 0.2184 7.800 0.9828 0.0071526
Нітрити 0.030 0.00084 0.030 0.00378 0.00002751
Сульфати 18.500 0.518 18.500 2.331 0.0169645
Фосфати 0.150 0.0042 0.150 0.0189 0.00013755
Хлориди 14.500 0.406 14.500 1.827 0.0132965
СПАР 0.009 0.00028 0.009 0.00126 0.00000917
Мінералізація 207.850 5.8212 207.850 26.1954 0.1906443
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
реакція (рН) 6,5-8,5; температура не > 5C до фону; розчинений кисень не < 4 мг/дм3
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Вербилівці Рогатинського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
безіменний потік, права притока р. Гнила Липа
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1116/Р.ГНИЛА ЛИПА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.04 р. Дністер від гирла р. Гнила Липа до гирла р. Серет (включаючи р. Гнила Липа та виключаючи рр. Бистриця, Серет)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
28,86375
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
14,916
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,0088
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.1100 0.000968 0.1100 3.1750125 0.00164076
БСК5 4.1000 0.03608 3.000 86.59125 0.044748
ХСК 10.7500 0.0946 10.7500 310.285312 0.160347
Завислі речовини 7.4800 0.065824 7.4800 215.90085 0.11157168
Нафтопродукти 0.0100 0.000088 0.0100 0.2886375 0.00014916
Нітрати 1.3650 0.012056 1.3650 39.5433375 0.02043492
Нітрити 0.0300 0.000264 0.0300 0.8659125 0.00044748
Сульфати 20.500 0.1804 20.500 591.706875 0.305778
Фосфати 0.1050 0.000968 0.1050 3.1750125 0.00164076
Хлориди 13.500 0.1188 13.500 389.660625 0.201366
СПАР 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мінералізація 214,400 1,88672 214,400 6188,388 3,1979904
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
реакція (рН) 6,5-8,5; температура не > 5C до фону; розчинений кисень не < 4 мг/дм3
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Похівка Богородчанського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Похівка
Категорія зворотних (стічних) вод
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/0017/0014/0004/Р.ПОХУВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
26,6
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
22,418
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
26,6
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.225 6.118 0.225 6.118 0.00515614
БСК5 4.920 130.872 3.000 79.8 0.067254
ХСК 12.400 329.84 12.400 329.84 0.2779832
Завислі речовини 10.235 272.384 10.235 272.384 0.22956032
Нафтопродукти 0.010 0.266 0.010 0.266 0.00022418
Нітрати 0.950 25.27 0.950 25.27 0.0212971
Нітрити 0.070 1.862 0.070 1.862 0.00156926
Сульфати 14.050 373.73 14.050 373.73 0.3149729
Фосфати 0.315 8.512 0.315 8.512 0.00717376
Хлориди 11.875 316.008 11.875 316.008 0.26632584
СПАР 0,010 0,266 0,010 0,266 0,00022418
Мінералізація 247,600 6586,16 247,600 6586,16 5,5506968
Залізо загальне 0,090 2,394 0,090 2,394 0,00201762
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
реакція (рН) 6,5-8,5; температура не > 5C до фону; розчинений кисень не < 4 мг/дм3
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах смт. Богородчани Богородчанського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(60) Підземний водоносний горизонт
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Богородчанське ВУВКГ
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/0017/Р.БИСТРИЦЯ-НАДВІРНЯН.
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Пнів Надвірнянського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/0017/Р.БИСТРИЦЯ-НАДВІРНЯН.
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 94.75 3.011
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0.488 0.122
Передача води, усього (у т.ч.): 0.5 0.125
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 0.5 0.125
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1482.874 63.937
- у поверхневий водний об'єкт 1334.165 38.251
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 145.824 24.959
- у накопичувач - -
- у вигріб 2.885 0.727
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1 Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2 Прийняти до виконання умови  Державної служби геології та надр України (висновок № 15763/10/10-20 від 22.10.2020):

- застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10;

- вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді;

- обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води;

- дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованного експлуатаційного дебіту водозабірних споруд;

- буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком;

- відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра;

- дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;

- надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел. (032) 237-20-30) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

3 Згідно п.1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти  про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в Дністровське басейнове управління водних ресурсів (м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23а, тел (0342) 52 34 83).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік водокористування та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Відбір проб води на хімічний аналіз 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення