Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №195/МЛ/49д-20 від 16.11.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
РЯБЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:1795614617
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
56500, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Миколаївській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№195/МЛ/49д-20 від 16.11.2020
Строк дії
з 16.11.2020 по 16.11.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір - з річки Південний Буг на території Прибужанської сільскої ради Вознесенського району Миколаївської області - басейн річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.08 р. Південний Буг від г/п Олександрівка до гирла (виключаючи р. Інгул)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 3456 1261.44
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 3456 1261.44
Р.ПІВДЕННИЙ БУГ 3456.000 1261.440
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 3456 1261.44
з поверхневих джерел: 3456 1261.44
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 3456.000 1261.440
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області.

3. Привести договір оренди водного об’єкта у відповідність до Типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 №420.

4. При відсутності правовстановлюючих документів на гідротехнічні споруди провести їх оформлення відповідно до чинного законодавства.

5. При змінах у водокористуванні одержати новий дозвіл на спеціальне водокористування.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Здійснювати користування водним об’єктом відповідно до встановленого режиму його функціонування з дотриманням вимог статті 51 Водного кодексу України Постійно Збереження та раціональне використання водних ресурсів.
2 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати її забруднення та засмічення Постійно Поліпшення якості водних ресурсів
3 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах (стаття 89 Водного кодексу України) Постійно Поліпшення якості водних ресурсів
4 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
5 Використовувати водний об’єкт відповідно до цілей та умов його надання Постійно Раціональне використання водних ресурсів
6 Утримувати територію прибережної захисної смуги в належному санітарно-екологічному стані Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення