Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №206/ХР/49д-20 від 04.11.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКС ГРІН"
Ідентифікаційні дані
42641470
Місце реєстрації
49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ДНІПРО, вул. Журналістів, буд. 7, кв./офіс 318
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-607-1504
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№206/ХР/49д-20 від 04.11.2020
Строк дії
з 04.11.2020 по 04.11.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір із р.Харків на території Русько-Тишківської сільської ради Харківського району Харківської області, р.Харків, басейн р.Лопань, район річкового басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0815/0055/0011/Р.ХАРКІВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1020 183.6
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 1020 183.6
Р.ХАРКІВ 1020.0 183.60
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1020 183.6
з поверхневих джерел: 1020 183.6
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 1020.0 183.6
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Передача води водокористувачам, забір більш встановленого ліміту заборонено.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

3. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування на території Харківської області. При зміні здійснення діяльності чи умов водокористування необхідно отримати новий дозвіл на спеціальне водокористування.

4. Дотримуватись інших вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження
2 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі р.Харків в районі водозабору Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення