Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №63/ІФ/49д-20 від 03.11.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА"
Ідентифікаційні дані
40885849
Місце реєстрації
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто КАЛУШ, вул. Промислова, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(034)-727-8911
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Івано-Франківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№63/ІФ/49д-20 від 03.11.2020
Строк дії
з 03.11.2020 по 03.11.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
ТОВ "Карпатнафтохім", м. Калуш Калуський район Івано-Франківська область
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1120/0039/Р.ЧЕЧВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.03 р. Дністер від гирла р. Стрий до гирла р. Гнила Липа
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 19440.355 6997.683
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 0 0
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 19440.355 6997.683
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 145.84 53.118
- на виробничі потреби 19294.515 6944.565
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м. Калуш Калуського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Сапогів
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1135/0020/Р.КРОПИВНИК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.03 р. Дністер від гирла р. Стрий до гирла р. Гнила Липа
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
68,74
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
504,24
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
68,74
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.31 21.3094 0.31 21.3094 0.1563144
БСК5 2.9 199.346 2.9 199.346 1.462296
ХСК 12.2 838.628 12.2 838.628 6.151728
Завислі речовини 23.7 1629.138 23.7 1629.138 11.950488
Нафтопродукти 0.28 19.2472 0.28 19.2472 0.1411872
Нітрати 5.1 350.574 5.1 350.574 2.571624
Нітрити 0.09 6.1866 0.09 6.1866 0.0453816
Сульфати 69.4 4770.556 69.4 4770.556 34.994256
Фосфати 0.93 63.9282 0.93 63.9282 0.4689432
Хлориди 48.4 3327.016 48.4 3327.016 24.405216
Сухий залишок 266,8 18339,832 266,8 18339,832 134,531232
СПАР 0 0 0 0 0
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
реакція (рН) 6,5-8,5; температура не > 5 С до фону; кисень розчинений не < 4 мг/дм3.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м. Калуш Калуського району Івано-Франківська області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
ТОВ "Карпатнафтохім"
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1135/0020/Р.КРОПИВНИК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.03 р. Дністер від гирла р. Стрий до гирла р. Гнила Липа
Тип водовідведення
Водовідведення в інший приймач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 16936.455 6083.763
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2942.705 976.041
- у поверхневий водний об'єкт 1649.75 504.24
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач 1292.955 471.801
Використання води в системах водопостачання: 207315.07 75670
- оборотного 204364.93 74593.2
- повторного 2950.14 1076.8
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
  1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів
  2.  Згідно п.1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти  про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік водокористування та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Відбір проб води на хімічний та бактеріологічний аналіз 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення