Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №310/ВН/49д-20 від 16.11.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "АВАНГАРД" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"
Ідентифікаційні дані
04818298
Місце реєстрації
22800, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОН, місто НЕМИРІВ, вул. Шевченка, буд. 16
Контактні відомості
Телефон: +38-(043)-312-1713
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№310/ВН/49д-20 від 16.11.2020
Строк дії
з 16.11.2020 по 16.11.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 1009, глибина 86 м, дебіт 6 куб. м/год., розташована в межах м. Немирів Немирівського району Вінницької області, басейн річки Устя, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0452/Р.УСТЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 2, глибина 121,6 м, дебіт 4 куб. м/год., розташована в межах м. Немирів Немирівського району Вінницької області, басейн річки Устя, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0452/Р.УСТЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 2А, глибина 80 м, дебіт 5 куб. м/год., розташована в межах м. Немирів Немирівського району Вінницької області, басейн річки Устя, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0452/Р.УСТЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 5, глибина 100 м, дебіт 5 куб. м/год., розташована в межах м. Немирів Немирівського району Вінницької області, басейн річки Устя, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0452/Р.УСТЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 10Р (1011), глибина 75 м, дебіт 3 куб. м/год., розташована в межах м. Немирів Немирівського району Вінницької області, басейн річки Устя, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0452/Р.УСТЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 292.1305 86.3592
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 292.1305 86.3592
Р.УСТЯ 292.1305 86.3592
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 165.2435 48.0632
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 165.2435 48.0632
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 3.345 1.22
- на виробничі потреби 161.8985 46.8432
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск №1, водовідведення після очисних споруд повної біологічної очистки (БІО-200) здійснюється у річку Устя, в межах м. Немирів Немирівського району Вінницької області, басейн річки Устя, район басейну річки Південний Буг.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річку Устя
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0452/Р.УСТЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
8,13
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
71,2317
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
8,13
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.32 2.352 0.32 2.602 0.023
БСК5 5.7 41.895 15 121.950 1.068
ХСК 42.05 309.068 80 650.400 5.699
Завислі речовини 13.5 99.225 15 121.950 1.068
Нафтопродукти 0.170 1.250 0.170 1.382 0.012
Нітрати 2.75 20.213 2.75 22.358 0.196
Нітрити 0.11 0.809 0.11 0.894 0.008
Сульфати 35.95 264.233 35.95 292.274 2.561
Фосфати 0.23 1.691 0.23 1.870 0.016
Хлориди 35.05 257.618 35.05 284.957 2.497
Мінералізація води 307 2256,450 307 2495,910 21,868
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Температура: перевищення не більше 3° С температури водного об’єкта найжаркішого місяця за 10 років; водневий показник (рН)--6,5--8,5
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 84.74 29.1685
Передача води, усього (у т.ч.): 112.32 32.979
- населенню 42 15.33
- вторинним водокористувачам (без використання) 70.32 17.649
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 199.9835 71.2317
- у поверхневий водний об'єкт 199.9835 71.2317
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 14.567 5.317

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Дотримуватись правил експлуатації  джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
 3. Забороняється  скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо)(стаття 70 Водного кодексу України).
 4. При скиданні зворотних (стічних) вод дотримуватись вимог статті 74 Водного кодексу України, щодо скидання стічних вод у водні об'єкти.
 5. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 6. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування ДП «Клінічний санаторій «Авангард» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 04818298, 22800, м. Немирів, вул. Шевченка, 16, Вінницька обл., Немирівський р-н) (лист Сектору від 29.10.2020 № 694/ВН/21-20, вхідний Держгеонадр від 30.10.2020 № 7110/01/10-20) та вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору в м. Немирів, (св. № 1009), (48058ʹ51ʺ ПнШ, 28050ʹ53ʺ СхД), св. № 2, (48058ʹ50ʺ ПнШ, 28051ʹ50ʺ СхД), св. № 2А, (48056ʹ34ʺ ПнШ, 28052ʹ37ʺ СхД), св. № 5, (48057ʹ57ʺ ПнШ, 28051ʹ13ʺ СхД), св. № 10Р(1011), (48058ʹ11ʺ ПнШ, 28050ʹ56ʺ СхД), Вінницька обл., з водовідбором з підземних вод у загальному обсязі 292,1305 м3/добу (86,3592 тис.м3/рік), що складається з 5 свердловин, при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Подільській ГГЕ (м. Хмельницький, вул. Геологів, 5) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від виснаження та забруднення
2 Вести облік водокористування та водовідведення Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Забір, використання та передачу води здійснювати в межах встановлених лімітів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Підтримувати в справному стані водомірні прилади та проводити їх регулярну повірку Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Не допускати порушень режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі річки Устя (стаття 89 Водного кодексу України) Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
6 Здійснювати лабораторний контроль якості та кількості води, що скидається у поверхневі водні об’єкти, не допускати перевищень нормативів ГДС у зворотних (стічних) водах Щоквартально Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
7 Не допускати застою води у водозабірних ємкостях для запобігання перевищенню концентрації забруднюючих речовин у воді, що скидається Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
8 Утримувати місце водозабору у належному санітарно-екологічному стані Постійно Охорона підземних х вод від виснаження та забруднення