Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №276/ОД/49д-20 від 30.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТА НИВА"
Ідентифікаційні дані
31130037
Місце реєстрації
67780, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, СЕРГІЇВКА, вул. Чорноморська, буд. 16, корп. -, кв./офіс -
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-939-9567
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Одеській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№276/ОД/49д-20 від 30.10.2020
Строк дії
з 30.10.2020 по 30.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з Шаболатського лиману (за допомогою двох насосів марки ЗК-6), в межах населеного пункту, за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт Сергіївка (на узбережжі лиману). Басейн Шаболатського лиману/басейн річок Причорномор’я, район басейну річок Причорномор’я
Код типу джерела водопостачання
(12) Лиман закритий
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ШАБЛИМ/ЛИМ.ШАБСЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.01 Узбережжя Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з підземного водоносного горизонту (за допомогою артезіанської свердловини №155-Е (резервне джерело водопостачання)) в межах населеного пункту, за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Сергіївка, вулиця Чорноморська, будинок 16. Басейн Шаболатського лиману/басейн річок Причорномор’я, район басейну річок Причорномор’я
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ШАБЛИМ/ЛИМ.ШАБСЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.01 Узбережжя Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Отримання води з водопровідної мережі КП "Житлово-комунальне господарство смт Сергіївка", за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Сергіївка, вулиця Чорноморська, будинок 16.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.01 Узбережжя Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 227.444 37.9471
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 28.67 5.2467
ЛИМ.ШАБСЬКИЙ 28.67 5.2467
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 198.774 32.7004
ЛИМ.ШАБСЬКИЙ 198.774 32.7004
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 426.218 70.6475
з поверхневих джерел: 28.67 5.2467
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 28.67 5.2467
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 198.774 32.7004
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.475 0.27
- на виробничі потреби 197.299 32.4304
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 198.774 32.7004
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.475 0.27
- на виробничі потреби 197.299 32.4304
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Водовідведення зворотних вод (відпрацьованих природних лікувальних ресурсів) здійснюється в Шаболатський лиман, в межах населеного пункту смт Сергіївка м. Білгород-Дністровський Одеська область. Басейн Шаболатського лиману/басейн річок Причорномор’я, район басейну річок Причорномор’я.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(12) Лиман закритий
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Шаболатський лиман
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ШАБЛИМ/ЛИМ.ШАБСЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.01 Узбережжя Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
3,58375
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
5,2467
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2,0492
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.662 1.3566 0.39 1.3977 0.0020
БСК5 3.7075 7.5974 3.0 10.7513 0.0158
ХСК 29.833 61.1338 29.833 106.9140 0.1565
Завислі речовини 21.113 43.2648 21.113 75.6637 0.1108
Нафтопродукти 0.0438 0.0898 0.0438 0.1569 0.00023
Нітрати 10.2975 21.1016 10.2975 36.9037 0.05403
Нітрити 0.0665 0.1363 0.665 0.2383 0.00035
Сульфати 61.65 126.3332 61.65 220.9382 0.3234
Фосфати 1.092 2.2377 1.092 3.9135 0.005
Хлориди 93.666 191.9404 93.666 335.6755 0.4914
Сухий залишок (мінералізація) 400,5 820,7046 400,5 1435,2919 2,1013
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
В точці змішування скиду з водотоком перевищення температури не більше ніж 3˚С; реакція (рН) 6,5-8,5; запах та присмак – не більше 2 балів, забарвлення –2 бали; розчинений кисень не менше 4,0 мгО2 /л; плавучі домішки – відсутні.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Водовідведення зворотних (стічних ) вод здійснюється до централізованої каналізаційної мережі КП "Житлово-комунальне господарство смт Сергіївка" за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Сергіївка, вулиця Чорноморська, будинок 16.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Мережі каналізації
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.01 Узбережжя Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 198.774 32.7004
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 217.039 36.6754
- у поверхневий водний об'єкт 28.67 5.2467
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 188.369 31.4287
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору в Одеській області Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

4. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

5. Щомісячно проводити моніторинг якості води у поверхневому водному об’єкті, контрольних створах та якість стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт.

6. Не перевищувати встановлені ліміти забору, використання води та скидання забруднюючих речовин.

7. Відвід зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об’єкти  здійснювати тільки на підставі розрахунків гранично допустимих скидів забруднюючих речовин в стічних водах  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  11.09.1996 № 1100 "Про порядок розроблення i затвердження нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується".

8. Під час проведення діяльності впроваджувати заходи щодо попередження від забруднення водного об’єкту, в який відводяться стічні води.

9. Суворо дотримуватись обмежень господарської діяльності в смугах відведення відповідно до статті 91 Водного кодексу України.

Дотримуватись умов визначених у медичних (бальнеологічних) висновках ДУ "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України" від 12.11.2014 №452 та від 12.11.2014 №453. 

Умови зазначені у висновку Державної  служби геології та надр України від 16.09.2020 № 14029/10/10-20, а саме:

1. Регулярний облік води, яка відбирається, її якості та глибини рівня води у водозабірній споруді.

2. Видобуток підземних вод не повинен перевищувати величину експлуатаційного рекомендованого дебіту, зазначеного у паспорті водозабірної споруди.

3. Обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримання водозабірної споруди та водонесучих комунікацій; забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та іншими хімічними речовинами.

5. Своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу.

6. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр.

7. Дотримуватися вимог Водного кодексу України.

8. Дотримуватись Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення.

9. Вести облік фактичного відбору підземних вод.

10. Використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра.

11. Щорічно до 20 січня надавати до ПричорноморДРГП (факсом або поштою) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати зони санітарної охорони артезіанської свердловини в належному стані Постійно Охорона підземних вод від забруднення, засмічення
2 Вести первинний облік забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Не перевищувати встановлений ліміт забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів. Попередження від виснаження водних джерел
4 Під час діяльності забезпечувати впровадження заходів щодо попередження від забруднення та вичерпання водних ресурсів Постійно Попередження від виснаження та забруднення водних джерел