Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №258/ЧР/49д-20 від 06.11.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД"
Ідентифікаційні дані
03582422
Місце реєстрації
20392, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УМАНСЬКИЙ РАЙОН, ПІКІВЕЦЬ, вул. УМАНСЬКА, буд. 150
Контактні відомості
Телефон: +38-(047)-113-3143
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Черкаській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№258/ЧР/49д-20 від 06.11.2020
Строк дії
з 06.11.2020 по 06.11.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Кар’єр, розташований за межами с. Піківець, Уманський район, Черкаська область, р. Уманка, басейн р. Синюха, район басейну р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0066/0055/Р.УМАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Кар'єрна
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею 9,6739 га (об’єм при НПР 87,1 тис.м3), розташований за межами с. Піківець, Уманський район, Черкаська область, р. Уманка, басейн р. Синюха, район басейну р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0066/0055/Р.УМАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідна мережа м. Умань, Черкаська область
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0066/0055/Р.УМАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 87.729 29.8
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 66.575 24.3
Р.УМАНКА 66.575 24.3
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 21.154 5.5
Р.УМАНКА 21.154 5.5
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 91.797 30.759
з поверхневих джерел: 66.575 24.3
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 66.575 24.3
з підземних джерел: 21.154 5.5
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 21.154 5.5
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
від іншого водокористувача: 4.068 0.959
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 3.593 0.935
- на виробничі потреби 0.475 0.024
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Каналізаційна мережа м. Умань, Черкаська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційна мережа
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 кар’єрних вод в р. Уманка, розташований за межами с. Піківець, Уманський район, Черкаська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Уманка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0066/0055/Р.УМАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
6,546
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
9,95
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
4,544
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.34 1.54496 0.34 2.22564 0.003383
БСК5 2.08 9.45152 2.08 13.61568 0.020696
ХСК 12 54.528 12 78.552 0.1194
Завислі речовини 14.1 64.0704 14.1 92.2986 0.140295
Нафтопродукти 0.03 0.13632 0.03 0.19638 0.0002985
Нітрати 10.15 46.1216 10.15 66.4419 0.1009925
Нітрити 0.075 0.3408 0.075 0.49095 0.00074625
Сульфати 30.5 138.592 30.5 199.653 0.303475
Фосфати 0.15 0.6816 0.15 0.9819 0.0014925
Хлориди 35.9 163.1296 35.9 235.0014 0.357205
Мінералізація 358,1 1627,2064 358,1 2344,1226 3,563095
Залізо 0,05 0,2272 0,05 0,3273 0,0004975
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плаваючі домішки – відсутні; запах, присмак – < 1 Б; колір (прозорість) ≥ 10 см; температура =< 5 температури водного об’єкта найжаркішого місяця за 10 років; реакція (рН) – 6,5 - 8,5; кисень розчинений ≥ 4,0 мг/дм3; коліфаги < 100 в 1 дм3; лактозопозитивні кишкові палички < 5000 в 1 дм3; життєздатні яйця гельмінтів – відсутні в 1 дм3.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 4.068 0.959
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 55.961 10.885
- у поверхневий водний об'єкт 52.368 9.95
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 3.593 0.935
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області (18000, вул. Смілянська, 118, м. Черкаси), а також  4 протоколи результатів вимірювань стічних вод (не менше ніж один раз на квартал).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Анулювати діючий дозвіл на спеціальне водокористування від 08.01.2019 № 187/ЧР/49д-19 виданий сектором у Черкаській області Держводагентства.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зону санітарної охорони та прибережну захисну смугу в районі водозабору Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скиду зворотних вод Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від забруднення