Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №206/ЗП/49д-20 від 06.11.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ"
Ідентифікаційні дані
00110728
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. КИЯШКА, буд. 16-А
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-283-1810
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№206/ЗП/49д-20 від 06.11.2020
Строк дії
з 01.01.2021 по 01.01.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Запоріжжя Запорізької області
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 91.5975 15.8886
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 91.5975 15.8886
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 41.4974 10.4160
- на виробничі потреби 50.1001 5.4726
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП "Водоканал" ЗМР м.Запоріжжя
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області. Очисні споруди з механічним способом очистки потужністю 778,9 тис.м3/рік
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річка Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
3005,195
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
60,0476
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2595,50
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3300 856.5150 0.3300 991.7144 0.0198
БСК5 2.7000 7007.8500 2.7000 8114.0265 0.1621
ХСК 21.0000 54505.5000 21.0000 63109.0950 1.2610
Завислі речовини 5.0000 12977.5000 5.0000 15025.9750 0.3002
Нафтопродукти 0.0800 207.6400 0.0800 240.4156 0.0048
Нітрати 2.9600 7682.6800 2.9600 8895.3772 0.1777
Нітрити 0.1000 259.5500 0.1000 300.5195 0.0060
Сульфати 59.5000 154432.250 59.5000 178809.102 3.5728
Фосфати 0.4900 1271.7950 0.4900 1472.5456 0.0294
Хлориди 39.6000 102781.800 39.6000 119005.722 2.3779
Залізо загальне 0.1000 259.5500 0.1000 300.5195 0.0060
Кальцій 57.5000 149241.250 57.5000 172798.712 3.4527
Магній 25.1000 65147.0500 25.1000 75430.3945 1.5072
Мінеральний склад 244.8000 635378.400 244.8000 735671.736 14.6997
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: 1) плаваючі домішки: відсутність плаваючих плівок, плям мінеральних масел та скупчення інших домішок; 2) запах, присмак: не більше 1 балу; 3) колір (прозорість): вода не повинна надавати сторонніх кольорів; 4) температура: перевищення не більше +3°С до природної; 5) реакція (рН): 6,5-8,5; 6) кисень розчинний: не менше 4 мг/дм3. Показники токсичності: Затверджені рівні і класи токсичності – Фактичний рівень токсичності: необхідна кратність розбавлення: -2.3, клас 1. Гранично допустимий рівень токсичності: необхідна кратність розбавлення: -2.3, клас 1. Кратність розбавлення в контрольному створі: 3.3.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 109.5315 20.3879
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 16.7940 4.2131
Передача води, усього (у т.ч.): 17.934 4.4993
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 17.934 4.4993
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 3086.6975 77.7091
- у поверхневий водний об'єкт 3005.1950 60.0476
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 81.5025 17.6615
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 20.16 5.0602
- оборотного 20.16 5.0602
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, щорічно,  не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати  до Басейнового управління водних ресурсів  річок Приазов'я (69095,  м.Запоріжжя, пр. Соборний 105): 

- державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна);

- данні первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимірювальної техніки;

- результати вимірювань показників якості води (не менше ніж один раз на квартал).

3. Забороняється  скидання стічних вод на рельєф місцевості ст. 70 Водного кодексу України.

4. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил ст. 101 Водного  кодексу України.

5. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

6. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік води питної якості, яка забирається з мереж КП "Водоканал" м. Запоріжжя Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Здійснювати чистку масловловлювача 2 рази на рік Запобігання забрудненню водного об’єкту зливовими стічними водами
3 Здійснювати чистку відстійників від осаду та заміну деревино-тирсового завантаження фільтрів на очисних спорудах підприємства 1 раз на рік Запобігання забрудненню водного об’єкту зливовими стічними водами
4 Здійснювати контроль якісного складу виробничо-зливових вод, що надходять на скид у р. Дніпро по випуску №1 Згідно з графіком Запобігання забрудненню водного об’єкту зливовими стічними водами
5 Благоустрій території підприємства та чистка зливової каналізаційної мережі підприємства Постійно Запобігання забрудненню водного об’єкту зливовими стічними водами