Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №154/ЖТ/49д-20 від 09.11.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" (ПРАТ "ПБК "РАДОМИШЛЬ")
Ідентифікаційні дані
05418365
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, РАДОМИШЛЬСЬКИЙ РАЙОН, місто РАДОМИШЛЬ, вул. МИКГОРОД, буд. 71
Контактні відомості
Телефон: +38-(041)-246-1660
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№154/ЖТ/49д-20 від 09.11.2020
Строк дії
з 09.11.2020 по 09.11.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт - артезіанські свердловини № 3 та № 20 Г ( в оренді) та № 2008(1), № 1702 А, № 2513(2), № 4, № 5, № 1, № 2 (власні), розташовані в м. Радомишль Житомирської області. Річка Мика, притока р.Тетерів, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0178/Р.МИКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2999.48 1091.89
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 2999.48 1091.89
Р.МИКА 2999.48 1091.89
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2958.93 1077.09
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 2958.93 1077.09
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 17.38 4.84
- на виробничі потреби 2941.55 1072.25
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1. Скид зворотних (стічних) вод від виробничих потреб (водопідготовки), дощових і талих вод з території підприємства після механічної очистки у складі: відстійник, мазутозбірний лоток, 2 ступеня гравійно-піщаних та пінополістирольних фільтрів здійснюється по безнапірному колектору в річку Мика, притока р.Тетерів, район річкового басейну Дніпро. Випуск № 1 розташований в межах м. Радомишль Житомирської області. Потужність очисних споруд 1728 м3/добу, 630,72 тис.м3/рік
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Мика
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0178/Р.МИКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
32,35
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
264,16
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
15,43
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.27 4.17 0.31 10.03 0.082
БСК5 3.21 49.53 3.36 108.70 0.888
ХСК 29.41 453.80 30.0 970.50 7.925
Завислі речовини 5.08 78.38 5.20 168.22 1.374
Нафтопродукти 0.0 0.0 0.05 1.62 0.013
Нітрати 1.28 19.75 1.50 48.53 0.396
Нітрити 0.068 1.05 0.137 4.43 0.036
Сульфати 71.17 1098.15 83.0 2685.05 21.925
Фосфати 0.063 0.97 0.11 3.56 0.029
Хлориди 49.33 761.16 67.0 2167.45 17.699
Залізо загальне 0,30 4,63 0,312 10,09 0,082
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) Плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак - відсутні; 3) колір (прозорість) - 10 см; 4) температура - не більше 3 град.С від природної температури; 5) реакція (рН) - 6,5 - 8,5; 6) кисень розчинений - 4 мг/л; 7) колі -індекс - ; 8) кооліфаги - 100 в л; 9) лактозопозитивні кишкові палички - 5000 в л; 10) життєдайні яйця гельмінтів - відсутні.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від госппобутових та виробничих потреб підприємства здійснюється в каналізаційну мережу МКП "Водоканал" Радомишльської міської ради
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
МКП "Водоканал" Радомишльської міської ради
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/Р.ТЕТЕРІВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 40.55 14.8
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 40.55 14.80
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2140.87 763.11
- у поверхневий водний об'єкт 776.49 264.16
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 1364.38 498.95
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 4241.1 1542
- оборотного 4241.10 1542.0
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірної споруди.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

9. Забезпечити дотримання вимог водоохоронного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України.

10. Своєчасно  сплачувати рентну плату за спеціальне використання води згідно Податкового кодексу.

11. Дотримувати обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі уздовж річки Мика відповідно до вимог статті Водного кодексу України.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Проводити Держповірку устаткування для обліку використання води згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
2 Забезпечити ведення первинного водообліку постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримувати встановленого ліміту забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Проводити заміри рівня води в артсвердловинах 1 раз на квартал Охорона підземних вод від виснаження
5 Проводити хімічний та бактеріологічний контроль якості води в артсвердловинах 1 раз на квартал Охорона підземних вод від забруднення
6 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони навколо джерел водопостачання, прибережні захисні смуги, інші водогосподарські споруди та технічні пристрої постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
7 Проводити планові технологічні роботи по підтриманню робочого стану артсвердловин постійно Охорона підземних вод від забрудження
8 Дотримувати режиму експлуатації очисних споруд каналізації постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
9 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та лімітів скидання забруднюючих речовин постійно Оохрона вод від виснаження та забруднення
10 Здійснювати контроль за якістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод та якістю води водного об’єкта у контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
11 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою 2 ТП - водгосп (річна) через Портал електроних послуг Держводагенства ( е -services.davr.qov.ua) Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку водокористування