Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №298/ВН/49д-20 від 04.11.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа
ПІБ
ОЛЕКСІЄНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Ідентифікаційні дані
Персональні дані приховані
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
22364, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№298/ВН/49д-20 від 04.11.2020
Строк дії
з 04.11.2020 по 04.11.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею 2,2509 га, об’ємом 30,1 тис. куб. м, розташований за межами с. Дашківці Літинського району Вінницької області на річці Вишня (Вишенка), права притока річки Південний Буг, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0575/Р.ВИШЕНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.02 р. Південний Буг від гирла р. Іква до г/п Селище
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 252.2 18.5
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 252.2 18.5
Р.ВИШЕНКА 252.2 18.5
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 252.2 18.5
з поверхневих джерел: 252.2 18.5
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 18.9 4.5
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 233.3 14.0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск у річку Вишня (Вишенка) із ставка 2,2509 га, об’ємом 30,1 тис. куб. м. за межами с. Дашківці Літинського району Вінницької області, права притока річки Південний Буг, район басейну річки Південний Буг
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
20/ЧЕР/Ю.БУГ/0575/Р.ВИШЕНКА
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0575/Р.ВИШЕНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.02 р. Південний Буг від гирла р. Іква до г/п Селище
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
34.31
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
14.0
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
34.31
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3 10.29 0.3 10.29 0.0042
БСК5 3.6 123.52 3.6 123.52 0.0504
ХСК 19.8 679.34 19.8 679.34 0.2772
Завислі речовини 8 274.48 8 274.48 0.1120
Нафтопродукти 0.02 0.69 0.02 0.69 0.0003
Нітрати 1.9 65.19 1.9 65.19 0.0266
Нітрити 0.037 1.27 0.037 1.27 0.0005
Сульфати 36.6 1255.75 36.6 1255.75 0.5123
Фосфати 0.57 19.56 0.57 19.56 0.0080
Хлориди 33.3 1142.52 33.3 1142.52 0.4661
Мінералізація води 601 20620.31 601 20620.31 8.4131
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Кисень розчинений >=4мг/дм3---8,7мг/дм3;водневий показник (рН)-6,5--8,5------7,20.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 823.5 14
- у поверхневий водний об'єкт 823.5 14.0
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статей 44,51  Водного кодексу України.

2. Дотримуватись правил експлуатації  джерел водопостачання згідно чинного законодавства.

3. Облік забраних і скинутих вод здійснювати побічним методом.

4. Лабораторний контроль за якісним станом скинутих вод здійснювати перед кожним випуском води із водосховища у лабораторії, акредитованій на гідрохімічний аналіз скидів.

5. Підтримання санітарних витрат у річку. При зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя) з урахуванням вимог ст. 45 Водного кодексу України умови водокористування можуть бути обмежені  для підтримання екологічних витрат води у поверхневому водному об’єкті.

6.Здійснення невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

7. Запобігання виникненню гідродинамічних аварій.

8. Експлуатацію водного об’єкта здійснювати при наявності режиму його роботи (стаття 76 Водного кодексу України), який встановлюється щорічно.

9. Оформити право користування гідротехнічною спорудою.

10.Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.

11. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечувати у нижньому б’єфі ставка постійні санітарно-екологічні витрати для ставка площею 2,2509 га у розмірі 30,1 тис.м3/рік (0,6 л/секунду) постійно Забезпечення водності річки Вишня (басейн Південного Бугу)
2 Скид води із ставка проводити з урахуванням фактичних гідрологічних витрат водотоку, при 95% забезпеченості по водності року здійснювати не повний випуск води у дуже маловодний рік, при низькому об’ємі річного стоку Збереження та раціональне використання водних ресурсів.
3 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати її забруднення та засмічення. постійно Поліпшення якості водних ресурсів.
4 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах (стаття.89 Водного кодексу України). постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення.
5 Експлуатацію водоскидних споруд здійснювати лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями. постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів.