Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №187/МЛ/49д-20 від 27.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ"
Ідентифікаційні дані
31821381
Місце реєстрації
54018, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто МИКОЛАЇВ, просп. БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ, буд. 42, корп. А
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-720-5699
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Миколаївській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№187/МЛ/49д-20 від 27.10.2020
Строк дії
з 27.10.2020 по 27.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
поверхневий водозабір- здійснюється з Бузького лиману в м.Миколаїв Миколаївської області- басйн річки Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(11) Лиман відкритий
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/БУГЛИМ/ЛИМАН БУЗЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.11 Бузький лиман
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
інший водокористувач - МКП "Миколаївводоканал" м. Миколаїв Миколаївської області- басейн річки Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/БУГЛИМ/ЛИМАН БУЗЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.11 Бузький лиман
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
поверхневий водозабір- здійснюється з Березанського лиману біля с. Чорноморка Очаківського району Миколаївської області - басейн річок Причорномор’я
Код типу джерела водопостачання
(11) Лиман відкритий
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/БЕРЕЗА/Р.БЕРЕЗАНЬ ВКЛ.ЛИМАН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.02 Узбережжя Чорного моря між Дністровським лиманом та Дніпровським лиманом (виключаючи р. Тилігул з лиманом)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
підземний водозабір- свердловини №№007КА, 008КА, 2348 розташовані біля с. Чорноморка Очаківського району Миколаївської області- басейн річок Причорномор’я
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/БЕРЕЗА/Р.БЕРЕЗАНЬ ВКЛ.ЛИМАН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.02 Узбережжя Чорного моря між Дністровським лиманом та Дніпровським лиманом (виключаючи р. Тилігул з лиманом)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
підземний водозабір- свердловина №1950/577 (законсервована) розташована в м. Миколаїв Миколаївської області - басейн річки Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/БУГЛИМ/ЛИМАН БУЗЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.11 Бузький лиман
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 35355.401 12904.721
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 35193.168 12845.506
ЛИМАН БУЗЬКИЙ 28606.302 10441.300
Р.БЕРЕЗАНЬ ВКЛ.ЛИМАН 6586.866 2404.206
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 162.233 59.215
Р.БЕРЕЗАНЬ ВКЛ.ЛИМАН 162.233 59.215
ЛИМАН БУЗЬКИЙ 0.0 0.0
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 39341.581 14359.677
з поверхневих джерел: 35193.168 12845.506
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1059.058 386.556
- на виробничі потреби 34134.110 12458.950
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 162.233 59.215
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 162.233 59.215
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 3986.18 1454.956
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1511.531 551.709
- на виробничі потреби 2474.649 903.247
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
м. Миколаїв,в межах населеного пункту
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
інший водокористувач
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/БУГЛИМ/ЛИМАН БУЗЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.11 Бузький лиман
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
м. Миколаїв, в межах населеного пункту
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(11) Лиман відкритий
Назва приймача зворотних (стічних) вод
поверхневий водний об’єкт
Категорія зворотних (стічних) вод
  • теплообмінні
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/БУГЛИМ/ЛИМАН БУЗЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.11 Бузький лиман
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2464,003
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
8651,681
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
995,982
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.233 232.064 0.233 574.113 2.01584
БСК5 3.300 3286.741 3.300 8131.210 28.55055
ХСК 36.000 35855.352 36.000 88704.108 311.46052
Завислі речовини 32.300 32170.219 32.300 79587.297 279.44930
Нафтопродукти 0.059 58.763 0.059 145.376 0.51045
Нітрати 1.153 1148.367 1.153 2840.995 9.97539
Нітрити 0.034 33.863 0.034 83.776 0.29416
Сульфати 429.000* 427276.278 429.000* 1057057.28 3711.57115
Фосфати 0.227 226.088 0.227 559.329 1.96393
Хлориди 2931.100* 2919322.84 2931.100* 7222239.19 25358.9421
Залізо загальне 0.295 293.815 0.295 726.881 2.55225
Мінералізація 5005.300* 4985188.70 5005.300* 12333074.2 43304.258
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
зворотні води відносяться до категорії нетоксичних
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
с. Чорноморка, в межах населеного пункту
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(11) Лиман відкритий
Назва приймача зворотних (стічних) вод
поверхневий водний об’єкт
Категорія зворотних (стічних) вод
  • теплообмінні
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/БЕРЕЗА/Р.БЕРЕЗАНЬ ВКЛ.ЛИМАН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.02 Узбережжя Чорного моря між Дністровським лиманом та Дніпровським лиманом (виключаючи р. Тилігул з лиманом)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1743,964
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1617,724
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
42,618
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.242 10.314 0.242 422.039 0.39149
БСК5 3.010 128.280 3.010 5249.332 4.86935
ХСК 26.000 1108.068 26.000 45343.064 42.06082
Завислі речовини 34.300 1461.797 34.300 59817.965 55.48793
Нафтопродукти 0.029 1.236 0.029 50.575 0.04691
Нітрати 0.997 42.490 0.997 1738.732 1.61287
Нітрити 0.027 1.151 0.027 47.087 0.04368
Сульфати 411.700* 17545.831 411.700* 717989.979 666.01697
Фосфати 0.079 3.367 0.079 137.773 0.12780
Хлориди 3202.600* 136488.407 3202.600* 5585219.10 5180.92288
Залізо загальне 0.160 6,819 0.160 279,034 0,25884
Мінералізація 6614.000* 281875.452 6614.000* 11534577.8 10699.6265
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Зворотні стічні води відносяться до категорії нетоксичних
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 3986.180 1454.956
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 36412.036 13290.393
- у поверхневий водний об'єкт 31134.414 11364.061
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 5277.622 1926.332
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 40932.23 14940.264
- оборотного 40932.23 14940.264
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 188.699 68.875

Умови спеціального водокористування

1. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

3. Щорічно (до 01 лютого наступного за звітним року) подавати організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства:

- звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна);

- пояснювальну записку щодо складу зворотних вод, що скидаються у водний об'єкт, за визначеним в нормативах ГДС переліком забруднюючих речовин.

4. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельфи місцевості, заборонено.                                                                            

6. При змінах у водокористуванні переоформити дозвіл на спеціальне водокористування.                                                                    

7. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

8. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

9. Обов'язкова наявність огорож зон суворого режиму санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

10. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

11. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

12. Виконувати "План заходів щодо досягнення ГДС речовин із зворотними водами  ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСУ ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ".

13. Утримувати водолічильники у справному стані.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбування «Зоря»-«Машпроект» (м. Миколаїв,  пр. Богоявленський, 42а, Інгульський р-н, Миколаївська обл.) (лист Сектору від 22.10.2020 № 343/МЛ/21-20, вхідний Держгеонадр від 22.10.2020 № 6937/01/10-20) та вважають за можливе видати дозвіл на термін п’ять років для водозабору в с. Чорноморка, Миколаївська обл., (св. № 007КА) (46042ʹ11ʺ ПнШ, 31032ʹ18ʺ СхД), № 008КА (46042ʹ02ʺ ПнШ, 31032ʹ19ʺ СхД), № 2348 (46041ʹ51ʺ ПнШ, 31032ʹ14ʺ СхД), з водовідбором з підземних вод в загальному обсязі 162,233 м3/добу (59,215 тис. м3/рік), що складається з 3 свердловин, при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати експлуатаційний дебіт водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Миколаївському ГГЗ Причорномор ДРГП (75156, м. Миколаїв, смт. В. Корениха, вул. Очаківська, 1а, тел. 48-50-13) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести первинний облік водоспоживання та водовідведення. Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
2 Економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод: ф. - не допускати витоків та втрат забраної для використання води; - своєчасно виконувати поточний, плановий та аварійний ремонт водопровідних мереж та обладнання Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
3 Використовувати воду ( водний об’єкт) відповідно до цілей та умов їх надання Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Дотримуватись встановлених лімітів використання водних ресурсів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Здійснювати облік використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
6 Подавати відповідним органам звіти про використання водних ресурсів в порядку, визначеному нормативним документом У встановлений законодавством термін Раціональне використання водних ресурсів
7 Своєчасно інформувати державні органи охорони державні органи охорони навколишнього природного середовища про забруднення водних ресурсів викликане техногенними аваріями або стихійними лихами Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Дотримуватись нормативів гранично – допустимих скидів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
9 Здійснювати лабораторно – інструментальний контроль за якістю зворотних вод Не менше ніж I раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
10 Своєчасно проводити капітальні та поточні ремонти обладнання Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
11 Проведення державної повірки водовимірювальних приладів У визначені строки Раціональне використання водних ресурсів
12 Здіснювати водохоронні заходи попередження, забруднення, засмідчення і вичерпання водних об‘єктів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення