Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №64/ДН/49д-20 від 26.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАМІЧНІ МАСИ ДОНБАСУ" (ТОВ "КЕРАМІЧНІ МАСИ ДОНБАСУ")
Ідентифікаційні дані
32359731
Місце реєстрації
84102, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, місто СЛОВ'ЯНСЬК, вул. ГОНЧАРНА, буд. 8
Контактні відомості
Телефон: +38-(066)-002-9289
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№64/ДН/49д-20 від 26.10.2020
Строк дії
з 26.10.2020 по 26.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Слов’янськ (водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловини № 1-КМД, № 2-КМД на території земельного відводу підприємства у південній частині м. Слов’янськ, басейн р. Сухий Торець/басейн р. Казенний Торець/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон/
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0518/0029/Р.СУХИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 128.35 46.85
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 128.35 46.85
Р.СУХИЙ ТОРЕЦЬ 128.35 46.85
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 134.17 48.93
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 128.35 46.85
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 128.35 46.85
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 5.82 2.08
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 3.71 1.309
- на виробничі потреби 2.11 0.771
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Слов’янськ
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Сухий Торець/басейн р. Казенний Торець/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон/
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0518/0029/Р.СУХИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,24
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
2,08
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,13
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.62 0.081 0.62 0.149 0.001
БСК5 3.8 0.494 3.8 0.912 0.008
ХСК 14.9 1.937 14.9 3.576 0.031
Завислі речовини 14.8 1.924 14.8 3.552 0.031
Нафтопродукти 0.1 0.013 0.1 0.024 0.0002
Нітрати 3.1 0.403 3.1 0.744 0.006
Нітрити 0.05 0.007 0.05 0.012 0.0001
Сульфати 492.6 64.038 492.6 118.224 1.025
Фосфати 0.47 0.061 0.47 0.113 0.001
Хлориди 230.4 29.952 230.4 55.296 0.479
Залізо загальне 0,29 0,038 0,29 0,07 0,001
Мінералізація 1369 177,970 1369 328,560 2,848
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутність; 2. запах, смак: не більше 1 балу; 3. колір (прозорість): не менше 10 см; 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3 градуси Цельсія у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; 5. реакція (рН): 6,5-8,5; 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3; 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 куо/дм3; 8. колі-фаги: не більше 1000 буо/дм3; 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність; 10. сумарна радіоактивність – природний радіаційний фон; 11. рівень токсичності – нетоксична.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 5.82 2.08
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 5.82 2.08
- у поверхневий водний об'єкт 5.82 2.08
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Здійснювати контроль якості води в річці Сухий Торець в контрольному створі.

6. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

7. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

8. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись технологічного регламенту експлуатації споруд біологічної та механічної очистки стічних вод; здійснювати своєчасну очистку відстійників та промивання обладнання Постійно Дотримання вимог Водного кодексу та забезпечення дотримання нормативів ГДС
2 Здійснювати регулярний лабораторний контроль якості підземних і зворотних вод, що скидаються по випуску № 1 Згідно графіку Контроль за дотриманням нормативів ГДС
3 Здійснювати держповірку приладів обліку води Згідно графіку Достовірність ведення первинного обліку та держзвітності
4 Дотримуватись регламенту технологічного обслуговування свердловин Згідно графіку Забезпечення надійного водопостачання
5 Здійснювати поточний і капітальний ремонт водопровідних і каналізаційних мереж і споруд Відповідно до щорічних планів і у разі аварій Запобігання непродуктивних втрат води і забруднення водних об’єктів
6 Вести первинний облік водоспоживання й водовідведення, надавати звіт за формою 2-ТП (водгосп) річна Постійно Достовірність даних, виконання вимог Водного Кодексу