Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №288/ВН/49д-20 від 29.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
ЧЕКИНА ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2320115355
Паспорт: №002227699
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
22453, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№288/ВН/49д-20 від 29.10.2020
Строк дії
з 29.10.2020 по 29.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею 10,5949 га, об’ємом 91,620 тис. куб.м, розташований за межами населеного пункту Чернятинської сільської ради Калинівського району Вінницької області, на річці Бузинова, права притока річки Десна, ліва притока річки Південний Буг, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0591/0053/Р.ДЕСНА-53
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.02 р. Південний Буг від гирла р. Іква до г/п Селище
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 4680 117.22
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 4680 117.22
Р.ДЕСНА-53 4680 117.22
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 4680 117.22
з поверхневих джерел: 4680 117.22
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 99 25.6
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 4581 91.62
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск у річку Бузинова, права притока річки Десна, ліва притока річки Південний Буг, район басейну річки Південний Буг, за межами населеного пункту Чернятинської сільської ради Калинівського району Вінницької області із ставка площею 10,5949 га, об’ємом 91,620 тис. куб. м.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
20/ЧЕР/Ю.БУГ/0591/0053/Р.ДЕСНА-53
Категорія зворотних (стічних) вод
 • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0591/0053/Р.ДЕСНА-53
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.02 р. Південний Буг від гирла р. Іква до г/п Селище
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
224.56
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
91.62
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
224.56
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.2 44.91 0.2 44.91 0.0183
БСК5 2.4 538.94 2.4 538.94 0.2199
ХСК 15.8 3548.05 15.8 3548.05 1.4476
Завислі речовини 6 1347.36 6 1347.36 0.5497
Нафтопродукти 0.017 3.82 0.017 3.82 0.0016
Нітрати 1.6 359.30 1.6 359.30 0.1466
Нітрити 0.034 7.64 0.034 7.64 0.0031
Сульфати 27.8 6242.77 27.8 6242.77 2.5470
Фосфати 0.27 60.63 0.27 60.63 0.0247
Хлориди 32.4 7275.74 32.4 7275.74 2.9685
Мінералізація води 511 114750.16 511 114750.16 46.8181
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Кисень розчинений>=4мг/дм3-------7,1мг/дм3; водневий показник(рН)---6,5--8,5,-----7,98.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 5389 91.62
- у поверхневий водний об'єкт 5389 91.62
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статей  44, 51 Водного кодексу України.
 2. Облік забраних і скинутих вод здійснювати побічним методом.
 3. Дотримуватись правил експлуатації  джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
 4.  Лабораторний контроль за якісним станом скинутих вод здійснювати перед кожним випуском води із водосховища у лабораторії, акредитованій на гідрохімічний аналіз скидів.
 5.  Підтримання санітарних витрат у річку. При зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя) з урахуванням вимог ст. 45 Водного кодексу України умови водокористування можуть бути обмежені  для підтримання екологічних витрат води у поверхневому водному об’єкті. 
 6. Здійснення невідкладниих заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.
 7. Запобігання виникненню гідродинамічних аварій.
 8.  Оформити право користування гідротехнічною спорудою.
 9. Експлуатацію водного об'єкта здійснювати згідно режиму роботи, який встановлюється щорічно.
 10. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 11.  Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечувати у нижньому б’єфі ставка постійні санітарно-екологічні витрати у розмірі 320,4 тис.куб.м/рік (10,3 л/секунду). постійно Забезпечення водності річки Бузинова.
2 Скид води із ставка проводити з урахуванням фактичних гідрологічних витрат водотоку, при 95% забезпеченості по водності року здійснювати не повний випуск води . У дуже маловодний по водності рік Підтримання екологічних витрат води у річці
3 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати її забруднення та засмічення. постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
4 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах (стаття.89 Водного кодексу України). постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення.
5 Експлуатацію водоскидних споруд здійснювати лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями. постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів.