Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №289/ВН/49д-20 від 29.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
РЕВЕРА МИКОЛА ХОМИЧ МИКОЛА ХОМИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2000411739
Паспорт: №АА 935522 виданий: Погребищенським РВ УМВС України від 16.03.1999 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
22209, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№289/ВН/49д-20 від 29.10.2020
Строк дії
з 29.10.2020 по 29.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею 19,2405 га, об’ємом 212,8 тис. куб. м, розташований в межах села Педоси Погребищенського району Вінницької області, на річці Рось, права притока річки Дніпро, район басейну річки Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0720/Р.РОСЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 7727.6 244.5
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 7727.6 244.5
Р.РОСЬ 7727.6 244.5
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 7727.6 244.5
з поверхневих джерел: 7727.6 244.5
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 127.6 31.7
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 7600 212.8
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск у річку Рось, права притока річки Дніпро, район басейну річки Дніпро, в межах села Педоси Погребищенського району Вінницької області із ставка площею 19,2405 га, об’ємом 212,8 тис. куб. м.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
20/ЧЕР/ДНЕПР/0720/Р.РОСЬ
Категорія зворотних (стічних) вод
 • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0720/Р.РОСЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
521,57
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
212,8
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
521,57
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.23 119.96 0.23 119.96 0.0489
БСК5 3.8 1981.97 3.8 1981.97 0.8086
ХСК 20 10431.40 20 10431.40 4.2560
Завислі речовини 20.1 10483.56 20.1 10483.56 4.2773
Нафтопродукти 0.001 0.52 0.001 0.52 0.0002
Нітрати 6.2 3233.73 6.2 3233.73 1.3194
Нітрити 0.06 31.29 0.06 31.29 0.0128
Сульфати 39 20341.23 39 20341.23 8.2992
Фосфати 0.5 260.79 0.5 260.79 0.1064
Хлориди 24 12517.68 24 12517.68 5.1072
Мінералізація води 522 272259.54 522 272259.54 111.0819
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Кисень розчинений >=4мг/дм3; Водневий показник (рН) 6,5-8,5---6,8.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 12517.6 212.8
- у поверхневий водний об'єкт 12517.6 212.8
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статей  44, 51 Водного кодексу України.
 2. Облік забраних і скинутих вод здійснювати побічним методом.
 3. Дотримуватись правил експлуатації  джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
 4.  Лабораторний контроль за якісним станом скинутих вод здійснювати перед кожним випуском води із водосховища у лабораторії, акредитованій на гідрохімічний аналіз скидів.
 5.  Підтримання санітарних витрат у річку. При зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя) з урахуванням вимог ст. 45 Водного кодексу України умови водокористування можуть бути обмежені  для підтримання екологічних витрат води у поверхневому водному об’єкті. 
 6. Здійснення невідкладниих заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.
 7. Запобігання виникненню гідродинамічних аварій.
 8.  Оформити право користування гідротехнічною спорудою.
 9. Експлуатацію водного об'єкта здійснювати згідно режиму роботи (стаття 76 Водного кодексу України), який встановлюється щорічно.
 10. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 11.  Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечувати у нижньому б’єфі ставка постійні санітарно-екологічні витрати у розмірі 777,6 тис. куб. м/рік (25,0 л/секунду). постійно Забезпечення водності річки Рось.
2 Скид води із ставка проводити з урахуванням фактичних гідрологічних витрат водотоку, при 95% забезпеченості по водності року здійснювати не повний випуск води у дуже маловодний по водності рік Підтримання екологічних витрат води у річці
3 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати її забруднення та засмічення. постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
4 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах (стаття.89 Водного кодексу України). постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення.
5 Експлуатацію водоскидних споруд здійснювати лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями. постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів.