Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №163/КР/49д-20 від 27.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРНОКІТ"
Ідентифікаційні дані
32954158
Місце реєстрації
26332, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН, смт САЛЬКОВЕ, вул. ПАВЛОВА, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(052)-543-3236
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Кіровоградській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№163/КР/49д-20 від 27.10.2020
Строк дії
з 27.10.2020 по 27.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 2, смт Салькове, Гайворонський район, Кіровоградська область, басейн р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір кар’єрних вод, смт Салькове, Гайворонський район, Кіровоградська область, басейн р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1, смт Салькове, Гайворонський район, Кіровоградська область, басейн р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1857.871 672.133
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1857.871 672.133
Р.ПІВДЕННИЙ БУГ 1857.871 672.133
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 80.917 12.365
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 80.917 12.365
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 2.25 0.565
- на виробничі потреби 78.667 11.8
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами смт Салькове, Гайворонський район, Кіровоградська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами смт Салькове, Гайворонський район, Кіровоградська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Південний Буг
Категорія зворотних (стічних) вод
 • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
103,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
659,768
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
103,0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.770 79.310 0.500 51.500 0.330
БСК5 0.640 65.920 0.640 65.920 0.422
ХСК 28.800 2966.400 28.800 2966.400 19.001
Завислі речовини 0.720 74.160 0.720 74.160 0.475
Нафтопродукти 0 0 0 0 0
Нітрати 15.270 1572.810 15.270 1572.810 10.075
Нітрити 0.180 18.540 0.180 18.540 0.119
Сульфати 82.690 8517.070 82.690 8517.070 54.556
Фосфати 0.009 0.927 0.009 0.927 0.006
Хлориди 38.380 3953.140 38.380 3953.140 25.322
СПАР 0,180 18.540 0,100 10,300 0,066
Мінералізація 529,000 54487,000 529,000 54487,000 349,017
Залізо загальне 0,099 10,197 0,099 10,197 0,065
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки: на поверхні води не повинні утворюватися плівки нафтопродуктів, масел, жирів та скупчення інших домішок; 2. Запахи, присмаки: вода не повинна надавати сторонніх запахів та присмаків м’ясу риби; 3. Забарвлення: вода не повинна набувати стороннього забарвлення; 4. Температура: температура води не повинна підвищуватися в порівнянні з природною температурою водного об’єкту більш ніж на 5 °C із загальним підвищенням температури не більше ніж до 20 °C влітку і 5 °C взимку для водних об’єктів, в яких мешкають холодноводні риби (лососеві і сігові), і не більше ніж до 28 °C влітку і 8 °C взимку в інших випадках; 5. Водневий показник (рН): не повинен виходити за межі 6.5-8.5; 6. Кисень розчинений: у зимовий (підлідний) період має бути не менше 4 мг/дм.куб., у літній період (відкритий) на усіх водних об’єктах має бути не менше 6 мг/дм.куб; 7. Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП): не більше 1000мг/дм.куб; 8. Коліфаги (в бляшкоутворюючих одиницях): не більше 1000 БУО/1 дм.куб; 9. Збудники захворювань: вода не повинна вміщувати життєздатні яйця гельмінтів (аскарид, власогопів, токсокар, фасціол), онкосфери теніїд та життєспроможні цисти патогенних кишкових найпростіших; 10. Сумарна радіоактивність: не повинна перевищувати природного фону; 11. Рівень токсичності води: вода не повинна надавати гострої токсичної дії на тест-об’єкти
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1779.204 660.333
- у поверхневий водний об'єкт 1776.954 659.768
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 2.25 0.565
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року подавати звіт за формою 2-ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області (25022, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29, тел/факс: 244830).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

5. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Під час експлуатації свердловин дотримуватись таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 5. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 6. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 7. дотримуватися постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 8. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
 9. щорічно до 20 січня надавати до ДП «Центрукргеологія» та
  ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16,
  тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозаборів (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
4 Дотримуватись нормативів гранично-допустимих скидів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Оперативне регулювання витрати за рахунок засувок або оснащення насосного обладнання механізмами керування кількістю обертів робочого елементу 01.06.2022 Досягнення номативів ГДС за речовинами: азот амонійний, СПАР
6 Контроль та усунення антропогенних джерел надходження органічних речовин на території підприємства 01.06.2021 Досягнення номативів ГДС за рахунок зменшення концентрації забруднюючих речовин
7 Збільшення часу витримки зворотних вод у відстійнику 01.06.2021 Досягнення номативів ГДС за рахунок зменшення концентрації забруднюючих речовин, що піддаються механічному очищенню
8 Додаткова аерація робочого обєму відстійника для інтенсифікації процесів біологічного очищення 01.06.2021 Досягнення номативів ГДС за рахунок зменшення концентрації біорозкладних забруднюючих речовин