Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №87/ЧГ/49д-20 від 29.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
КРИЛО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2562019195
Паспорт: №НК 462901 виданий: Прилуцьким РВ УМВС в Чернігівській області від 20.01.1998 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
17585, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Чернігівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№87/ЧГ/49д-20 від 29.10.2020
Строк дії
з 29.10.2020 по 29.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
водосховище при НПР площею водного дзеркала 74,1878 га і об’ємом акваторії 2330,2 тис. м куб розташоване за межами населених пунктів на р. Ющенкова, притоці р. Удай на території Удайцівської та Івковецької сільських рад Прилуцького району Чернігівської області.
Код типу джерела водопостачання
(41) Водосховище наливне, ставок наливний
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0621/0118/0140/Р.ЮЩЕНКОВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.16 р. Удай
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 34553 2325.26
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 34553 2325.26
Р.ЮЩЕНКОВА 34553 2325.26
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 34553 2325.26
з поверхневих джерел: 34553 2325.26
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 2295 408.41
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 32258 1916.85
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
водовідведення (скид зворотних вод рибогосподарських стічних ) у р. Ющенкова здійснюється за межами с. Удайці та с. Івківці Прилуцького району Чернігівської області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річка Ющенкова
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0621/0118/0140/Р.ЮЩЕНКОВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.16 р. Удай
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
4594
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1883
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
4594
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.5 2297 0.5 2297 0.9415
БСК5 2.5 11485 2.5 11485 4.7075
ХСК 26 119444 26 119444 48.958
Завислі речовини 10 45940 10 45940 18.83
Нафтопродукти 0.05 229.7 0.05 229.7 0.09415
Нітрати 0.5 2297 0.5 2297 0.9415
Нітрити 0.05 229.7 0.05 229.7 0.09415
Сульфати 35 160790 35 160790 65.905
Фосфати 0.3 1378.2 0.3 1378.2 0.5649
Хлориди 20 91880 20 91880 37.66
Мінералізація 300 1378200 300 1378200 564.9
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки (речовини) – на поверхні водойми не повинні виявлятись плаваючі плівки, плями мінеральних масел та скупчення інших домішок; запах – вода не повинна набувати невластивих запахів інтенсивністю більше 1 б., які виявляються безпосередньо; внаслідок скиду зворотних вод температура води не повинна призводить до підвищення температури води водного об’єкта більш ніж на 3 гр. С порівняно з її природною температурою в літній період; кисень розчинений – не менше 4 мг/л в пробі, що відібрана до 12 години дня в будь-який період року; життєздатні яйця гельмінтів – не повинні міститься в 1 л.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 110250 1883
- у поверхневий водний об'єкт 110250 1883
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Деснянського басейнового управління водних ресурсів (пр-т Перемоги, 39-А, м. Чернігів, 14017).

3. Забороняється, відповідно до статті 70 Водного кодексу України, скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар’єри тощо).

4. Забезпечити встановлення та дотримання режиму роботи водного об'єкта з урахуванням прогнозу водності на відповідний період (статті 51, 76 Водного кодексу України). Скидання води здійснювати відповідно до умов, визначених режимом роботи водного об'єкта. Для розроблення змін режиму водного об’єкта (зниження, підвищення рівня води) звернутися до Деснянського басейнового управління водних ресурсів. 

5. Згідно ст. 49 Водного кодексу України у разі настання маловоддя, за поданням Деснянського басейнового управління водних ресурсів, встановлені ліміти забору та використання води можуть бути зменшені, без коригування дозволу на спеціальне водокористування.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скиду забруднюючих речовин у поверхневий водний об’єкт постійно Контроль за використанням поверхневих вод
2 Дотримуватись обмежень господарської діяльності в прибережних захисних смугах водних об’єктів, відповідно до ст.ст. 88, 89 Водного кодексу України постійно Охорона поверхневих вод від забруднення, засмічення
3 Не допускати перевищення ГДС забруднюючих речовин у водний об’єкт постійно Поліпшення якості водних ресурсів
4 Експлуатацію водоскидної споруди здійснювати лише за умови оснащення її рибозахисним пристроєм постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів
5 Систематично вести первинний облік водокористування постійно Раціональне використання водних ресурсів
6 Виконувати гідрохімічні аналізи води в контрольних створах та обов’язково проводити аналізи до початку скиду води, відповідно до п. 7 ст. 44 Водного кодексу України Щорічно травень-серпень, за 1-10 днів до початку скиду води Поліпшення якості водних ресурсів
7 Утримувати в задовільному стані споруду з відведення зворотних (стічних) вод постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Виконувати план заходів щодо зменшення скидання забруднюючих речовин для поетапного досягнення екологічного нормативу якості води у водних об’єктах Постійно, за визначеними термінами Охорона поверхневих вод від забруднення
9 Проводити заходи, що забезпечують поліпшення екологічного стану водних об’єктів, відповідно до п. 8 ст. 44, ст. 68 Водного кодексу України постійно Охорона вод від вичерпання та поліпшення стану водних об’єктів
10 Коригування режиму роботи водного об’єкта здійснювати з урахуванням вимог ст. ст. 45, 108 Водного кодексу України щорічно Забезпечення збереження, раціонального використання вод, відтворення водних ресурсів, охорони вод від вичерпання
11 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати їх забруднення та засмічення постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів