Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №63/ДН/49д-20 від 23.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"
Ідентифікаційні дані
35420080
Місце реєстрації
84100, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, місто СЛОВ'ЯНСЬК, вул. ВЧИТЕЛЬСЬКА, буд. 9
Контактні відомості
Телефон: +38-(062)-622-6091
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№63/ДН/49д-20 від 23.10.2020
Строк дії
з 23.10.2020 по 23.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
р. Сіверський Донець, водозабір "МАЯКИ", вул. Синельникова, 24, с. Сидорове Слов’янського району
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.09 р. Сіверський Донець від кордону Харківської та Донецької областей до кордону Донецької та Луганської областей (виключаючи рр. Казенний Торець, Бахмутка)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Слов’янськ (водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.09 р. Сіверський Донець від кордону Харківської та Донецької областей до кордону Донецької та Луганської областей (виключаючи рр. Казенний Торець, Бахмутка)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 13132.803 4562.5
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 13132.803 4562.5
Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 13132.803 4562.5
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1545.713 528.428
з поверхневих джерел: 632.316 216.251
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 33.405 8.351
- на виробничі потреби 598.911 207.9
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 913.397 312.177
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 49.51 12.377
- на виробничі потреби 863.887 299.8
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами населених пунктів на території Райгородоцької селищної ради Слов’янського району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Назва приймача зворотних (стічних) вод
ставок у балці Мазанів Яр/басейн р. Казенний Торець/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон/
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0518/Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
861,758
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
7549,0
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
395,40
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.96 774.984 1.96 1689.046 14.796
БСК5 15.0 5931 15.0 12926.37 113.235
ХСК 38.41 15187.314 38.41 33100.125 289.957
Завислі речовини 18.36 7259.544 18.36 15821.877 138.6
Нафтопродукти 0.09 35.586 0.09 77.558 0.679
Нітрати 24.96 9869.184 24.96 21509.48 188.423
Нітрити 1.5 593.1 1.5 1292.637 11.324
Сульфати 352.09 139216.38 352.09 303416.37 2657.927
Фосфати 4.88 1929.552 4.88 4205.379 36.839
Хлориди 300 118620 300 258527.4 2264.7
Залізо загальне 0.25 98.85 0.25 215.44 1.887
СПАР 0.27 106.758 0.27 232.675 2.038
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки: відсутність; 2. Запах, присмак: не більше 1 балу; 3. Колір (прозорість): не менше 10 см; 4. Температура: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3 град. Цельсія у порівнянні з середньомісячною температурою найспекотнішого місяця року за останні 10 років; 5. Реакція (рН): 6,5-8,5; 6. Розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3; 7. Лактозопозитивні кишкові палички: не більше 1000 в дм3; 8. Колі-фаги: не більше 1000 в дм3; 9. Життєздатні яйця гельмінтів: відсутність.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 18132.436 6300
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 19100.536 6769.648
Передача води, усього (у т.ч.): 20891.471 7111.721
- населенню 17010.425 6208.805
- вторинним водокористувачам (без використання) 3881.046 902.916
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 21348.241 7549
- у поверхневий водний об'єкт 21348.241 7549
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 8828.055 3222.24

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

6. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

7. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

8. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Технічний огляд та ремонт елементів водопровідного та каналізаційного господарства Щорічно згідно з графіком профілактичних робіт Недопущення забруднення навколишнього середовища
2 Забезпечити систематичний хімічний контроль та бактеріологічні дослідження якості питної води атестованою лабораторією Згідно з графіком Використання питної води відповідно з нормативними вимогами
3 Забезпечити систематичний хімічний контроль та бактеріологічні дослідження якості скидуваних зворотних вод атестованою лабораторією Згідно з графіком Недопущення забруднення навколишнього середовища: скидання зворотних вод згідно з нормативами ГДС
4 Узгодження місць відбору проб, графіку контролю зворотних та поверхневих вод (фонові показники ставку) та його періодичність з контролюючими органами Щорічно Недопущення забруднення навколишнього середовища: скидання зворотних вод згідно з нормативами ГДС
5 Виконувати своєчасне очищення відстійників Щоквартально; згідно з графіком профілактичних робіт Забезпечення якості скидуваних стічних вод вимогам ГДС
6 Звітувати за формою держстатзвітності: форма 2ТП-водгосп (річна) Щорічно Раціональне використання вод
7 Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1-А на ділянці від залізничного моста до очисних споруд м. Слов’янська 2021 р. Запобігання поривам і забрудненню прилеглої території стічними водами, безаварійне перекачування стічних вод на очисні споруди
8 Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1, №5 на ділянці від КНС №5 до вул. Горлівська м. Слов’янська 2021 р. Запобігання поривам і забрудненню прилеглої території стічними водами, безаварійне перекачування стічних вод на очисні споруди
9 Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №6 на ділянках в районі р. Бакай та очисних споруд м. Слов’янська 2021 р. Запобігання поривам і забрудненню прилеглої території стічними водами, безаварійне перекачування стічних вод на очисні споруди
10 Реконструкція (методом санації) аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору по вул. Світлодарська від пров. Світлодарський до перехрестя з вул. Вчительська м. Слов’янська (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) 2022 р. Запобігання забрудненню неочищеними стічними водами навколишнього середовища
11 Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектору на ділянці від КНС№6 в районі вул. Чорноморська м. Слов’янська (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) 2023 р Запобігання поривам і забрудненню прилеглої території стічними водами, безаварійне перекачування стічних вод на очисні споруди
12 Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектору на ділянці від КНС№6 у бік вул. Новосодівська м. Слов’янська (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) 2023 р Запобігання поривам і забрудненню прилеглої території стічними водами, безаварійне перекачування стічних вод на очисні споруди
13 Реконструкція (методом санації) аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору по вул. Університетська (від вул. Шевченка до вул. Шовковична) м. Слов’янська (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) 2022 р. Запобігання забрудненню неочищеними стічними водами навколишнього середовища
14 Заміна аварійних ділянок самопливних каналізаційних колекторів по вулицях міста - 0,40 км 2021 р. Запобігання забрудненню неочищеними стічними водами навколишнього середовища
15 Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1-А на ділянці від залізничного мосту до очисних споруд м. Слов’янська 2022 р. Запобігання поривам і забрудненню прилеглої території стічними водами, безаварійне перекачування стічних вод на очисні споруди
16 Заміна водопровідних мереж по вулицях міста – 2,2 км 2021 р. Запобігання поривам і забрудненню прилеглої території стічними водами, безаварійне перекачування стічних вод на очисні споруди
17 Виготовлення проекту на встановлення приладу обліку, придбання та встановлення ультразвукового приладу обліку технічної води на водозаборі «МАЯКИ» 2021 р. Достовірність обліку води, раціональне використання води
18 Модернізація ХБЛ з контролю якості питної води (придбання обладнання) 2021-2022 р.р. Поліпшення якості послуг водопостачання
19 Ремонт рибозахисного пристрою на водозаборі «МАЯКИ» 2021 р. Недопущення загибелі риби (дотримання ст.34 Закону України «Про тваринний світ»)
20 Виконувати ревізію, необхідний ремонт і очищення систем каналізації, оглядових колодязів підвідного і відвідного лотків установки флотації Щорічно Підвищення надійності і ефективності роботи очисних споруд
21 Реконструкція очисних споруд (корегування проекту) 1-2 етапи 2020 -2021 р.р Стала і надійна експлуатація очисних споруд, дотримання встановлених ГДС, збереження екосистеми р. Казенний Торець
22 Реконструкція очисних споруд м. Слов’янськ за технологією нітри-денітрифікації (в тому числі розробка ПКД) 2022-2023 р.р Стала і надійна експлуатація очисних споруд, глибоке вилучення із стічних вод сполук азоту і фосфору
23 Придбання та встановлення приладу обліку стічних та очищених вод (ультразвуковий витратомір) - 2 од. на очисних спорудах 2021 р. Достовірність обліку стічних та очищених вод
24 Будівництво дволанцюгової повітряної лінії від ГПП до ТП очисних споруд м. Слов’янська 2021 р. Безаварійна робота очисних споруд, запобігання забрудненню навколишнього середовища стічними водами
25 Будівництво дволанцюгової повітряної лінії 6 кВт від ГПП 110х6 до КНС №6, розташованої по вул. Сучасна, 33 і КНС №8 по вул. Сучасна, 15-Б, м. Слов’янська 2021 р. Безаварійна робота КНС №6, 8, запобігання забрудненню навколишнього середовища стічними водами
26 Виготовлення проекту на встановлення приладів обліку, придбання та встановлення на 17-ти каналізаційних насосних станціях (КНС) приладів обліку - 17 од. 2021 р. Достовірність обліку стічних вод
27 Модернізація ХБЛ з контролю якості стічних вод (придбання обладнання) 2021-2022-р.р. Покращення якості послуг водовідведення
28 Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водний об’єкт Постійно Досягнення затверджених ГДС
29 При укладанні Договорів зі Споживачами встановлювати Споживачам режим, кількість та якісні показники скиду стічних вод до міської каналізації з дотриманням діючих вимог водокористування Постійно при укладанні договорів на централізоване водопостачання та водовідведення Досягнення затверджених ГДС
30 Контроль якості, кількості та режиму скиду стічних вод від Споживачів, які потім потрапляють на очисні споруди міста Постійно Досягнення затверджених ГДС