Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №87/ТП/49д-20 від 26.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
БІЛОБРОВЕЦЬ ІЛОНА ВІТАЛІЇВНА
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:3039618362
Паспорт: №МС 966215 виданий: Лановецьким РВ УМВС України в Тернопільській області від 12.06.2003 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
47400, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Тернопільській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№87/ТП/49д-20 від 26.10.2020
Строк дії
з 26.10.2020 по 26.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
ставок площею 5,6154 га на території Іванковецької сільської ради Лановецького району Тернопільської області (в межах населеного пункту), стр. Без Назви, р. Буглівка, басейн р. Жирак, басейн р. Горинь, суббасейн р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпра
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0606/0004/0008/Р.БУГЛІВКА-8
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.45 р. Горинь від витоку до кордону Хмельницької та Рівненської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 3551.58 85.55
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 3551.58 85.55
Р.БУГЛІВКА-8 3551.58 85.55
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 3551.58 85.55
з поверхневих джерел: 3551.58 85.55
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 42.08 15.36
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 3509.50 70.19
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах с. Іванківці Лановецького району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
стр. Без Назви, притока р. Буглівка, басейн р. Жирак, басейн р. Горинь, суббасейн р. Прип’ять, район річкогово басенйу Дніпра
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0606/0004/0008/Р.БУГЛІВКА-8
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.45 р. Горинь від витоку до кордону Хмельницької та Рівненської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
292,46
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
70,19
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
292,46
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.38 111.13 0.38 111.13 0.03
БСК5 2.96 865.68 2.96 865.68 0.21
ХСК 28.20 8247.37 28.20 8247.37 1.98
Завислі речовини 15.00 4386.9 15.00 4386.9 1.05
Нафтопродукти 0.010 2.9246 0.010 2.9246 0.00
Нітрати 6.40 1871.74 6.40 1871.74 0.45
Нітрити 0.078 22.81 0.078 22.81 0.01
Сульфати 32.10 9387.97 32.10 9387.97 2.25
Фосфати 0.40 116.98 0.40 116.98 0.03
Хлориди 24.14 7059.98 24.14 7059.98 1.69
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки - відсутні; колір (прозорість) > 20 см; запах, присмак < 2б; температура річкової води не повинна підвищуватись порівняно із природною внаслідок відведення зворотних стічних вод не більше ніж на 5°С, із загальним підвищенням не більше 28°С влітку та 8°С зимою; колі-індекс < 1000 в л; кисень розчинений >=4 мг/л; коліфаги < 100 в л; реакція (рН) - 6,5 - 8,5; лактопозитивні кишкові палички < 10 000 в л; життєдайні яйця гельмінтів – відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 7019 70.19
- у поверхневий водний об'єкт 7019.00 70.19
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) Регіональному офісу водних ресурсів у Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35, тел. (0352) 25-96-41).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Забезпечити встановлення та дотримання режиму роботи водного об'єкта з урахуванням прогнозу водності на відповідний період (статті 51, 76 Водного кодексу України). Скидання води здійснювати відповідно до умов, визначених режимом роботи водного об'єкта.

6. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Тернопільської області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватися режиму обмеженої господарської діяльності в прибережні захисні смузі водних об’єктів відповідно до вимог ст. 87-89 Водного Кодексу України Постійно Охорона водоносних горизонтів від забруднення
2 Забезпечувати проведення поточного та капітального ремонтів гідротехнічних споруд Щорічно Охорона водоносних горизонтів від забруднення і виснаження
3 Спуск та поповнення ставка проводити згідно встановленого режиму Щорічно Збереження, раціональне використання водних ресурсів
4 Коригування режиму роботи водного об’єкта здійснювати з урахуванням вимог ст. 45, 108 Водного Кодексу України Щорічно Збереження, раціональне використання водних ресурсів