Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №145/ДП/49д-20 від 20.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 122 "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційні дані
26509770
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ДНІПРО, вул. КОЖЕДУБА, буд. 49
Контактні відомості
Телефон: +38-(056)-780-0089
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№145/ДП/49д-20 від 20.10.2020
Строк дії
з 20.10.2020 по 20.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідні мережі КП "Дніпроводоканал" ДМР з підключенням в межах м. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 28 5.45
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 28 5.45
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.41 0.11
- на виробничі потреби 27.59 5.34
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид госппобутових стічних вод після споруд біологічного очищення в р. Маячка, далі р. Самара в межах м. Дніпро, басейн р. Самара, район басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0410/0008/Р.МАЯЧКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.31 р. Самара від гирла р. Вовча до гирла (виключаючи р. Вовча)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,40
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
3,48
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,08
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.80 0.06 0.80 0.32 0.003
БСК5 4.10 0.33 15.00 6.00 0.052
ХСК 28.20 2.26 80.00 32.00 0.278
Завислі речовини 9.40 0.75 15.00 6.00 0.052
Нафтопродукти 0.07 0.01 0.07 0.03 0.0002
Нітрати 2.17 0.17 2.17 0.87 0.008
Нітрити 0.06 0.00 0.06 0.02 0.000
Сульфати 42.31 3.38 42.31 16.92 0.147
Фосфати 0.45 0.04 0.45 0.18 0.002
Хлориди 36.22 2.90 36.22 14.49 0.126
СПАР аніонні 0,03 0,00 0,03 0,01 0,0001
Мінералізація (по сухому залишку) 318,00 25,44 318,00 127,20 1,107
Залізо загальне 0,19 0,02 0,19 0,08 0,001
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плаваючі домішки - відсутні; запах, присмак - вода не повинна набувати сторонніх запахів та присмаку м’яса риби; колір- не повинна набувати стороннього забарвлення; температура - внаслідок скиду зворотних вод літня температура водойми не повинна збільшуватись більш ніж на 3 градуси в порівнянні з середньомісячною температурою самого спекотного місяця року за останні 10 років; реакція (рН) - не повинна виходити за межі 6,5 - 8,5; кисень розчинений - не повинен бути менше 4 мг/дм3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня; лактопозитивні кишкові палички (ЛПКП)- не більше 1000 КУО в 1 дм3; коліфаги (в бляшкоутворюючих одиницях) - не більше 1000 БОУ в 1 дм3; життєздатні яйця гельментів, онкосфери теніїд і життєздатні цисти патогенних кишкових найпростіших - не повинні міститися в 1 дм3; сумарна радіоактивність - не повинна перевищувати природного фону; рівень токсичності - вода не повинна проявляти гостру летальну токсичність для водних організмів
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид господарсько-побутових стічних вод у мережу каналізації КП "Дніпроводоканал" ДМР в межах м. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
КП "Дніпроводоканал" ДМР
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 28.0 5.45
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 24.87 5.07
- у поверхневий водний об'єкт 16.72 3.48
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 8.15 1.59
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Раціонально використовувати водні ресурси.

4. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

5. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

6. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

7. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

8. Дотримуватися режиму використання прибережних захисних смуг у місцях скиду зворотних вод (стаття 89 Водного кодексу України).

9. Забезпечити виконання Плану заходів по досягненню нормативів ГДС забруднюючих речовин, що відводяться в річку Маячка із зворотними водами.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Раціональне використання води
2 Моніторинг якості зворотних вод, що відводяться у р. Маячка Щоквартально Контроль якісного складу зворотних вод
3 Забезпечення експлуатації очисних споруд госппобутових стоків згідно проектних показників Постійно Дотримання нормативів ГДС по випуску №1 у р. Маячка