Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №62/ДН/49д-20 від 19.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУННАЛЬНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЕМСТВО «МИРКОМ» МИРОНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційні дані
33225282
Місце реєстрації
84791, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, БАХМУТСЬКИЙ РАЙОН, смт МИРОНІВСЬКИЙ, вул. ТЕАТРАЛЬНА, буд. 5 А
Контактні відомості
Телефон: +38-(062)-495-8489
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№62/ДН/49д-20 від 19.10.2020
Строк дії
з 19.10.2020 по 19.10.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
водозабір №1 «Скельовий»: свердловина № 8э та свердловина № 8э’, розташований в південній частині смт. Миронівський на правому схилі б. Скельова, в 1 км від її впадіння в р. Лугань/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон/
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0299/Р.ЛУГАНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.17 р. Лугань
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
водозабір № 2 «Реп’яхова криниця» з 3 каптажів, розташований на північно-східній околиці с.Червоний Пахар, на лівому березі р. Лугань/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон/
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0299/Р.ЛУГАНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.17 р. Лугань
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1270.141 416.499
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1270.141 416.499
Р.ЛУГАНЬ 1270.141 416.499
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 223.649 44.784
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 223.649 44.784
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.133 0.284
- на виробничі потреби 222.516 44.5
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межах смт. Миронівський
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.17 р. Лугань
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): 748.38 262.904
- населенню 620.105 226.338
- вторинним водокористувачам (без використання) 128.275 36.566
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 930.978 296.884
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 930.978 296.884
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 298.112 108.811

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).

5. У місячний термін анулювати діючий дозвіл на спеціальне водокористування 167/ДН/49д-18 від 27.09.2018.

6. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР ДРГП «Донецькгеологія» (84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 17, тел.: 0627–44–85–47) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Здійснювати технічний огляд та ремонт елементів водопровідного та каналізаційного господарства Щорічно згідно з графіком профілактичних робіт Недопущення забруднення навколишнього середовища та підземних вод
2 Дотримуватись встановленого терміну держповірки водоміру на водозаборі та утримувати в технічно справному стані насосне устаткування Згідно з графіком держповірки водоміру Достовірність обліку води з підземного джерела
3 Забезпечити систематичний хімічний контроль якості підземної води зі свердловини та бактеріологічних досліджень атестованою лабораторією Згідно з графіком Використання підземної води відповідно з нормативними вимогами
4 Перевіряти свердловини на замуленість, виконувати чищення свердловин Щорічно згідно з графіком профілактичних робіт Забезпечення довговічної й стабільної роботи свердловини, недопущення виснаження підземних вод