Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №80/ТП/49д-20 від 16.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВСТЕНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Ідентифікаційні дані
34852936
Місце реєстрації
48630, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН, смт ТОВСТЕ, вул. Українська, буд. 105
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-505-9860
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Тернопільській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№80/ТП/49д-20 від 16.10.2020
Строк дії
з 16.10.2020 по 16.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
дві свердловини № 1 (вул. Робітнича), № 2 (вул. Робітнича) та каптаж джерела № 1 (вул. Зелена) в смт Товсте Заліщицького району Тернопільської області, басейн р. Тупа, басейн р. Серет, район річкового басейну Дністра
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0921/0007/Р.ДУПА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.06 р. Серет
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 103.16 35.15
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 103.16 35.15
Р.ДУПА 103.16 35.15
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 3.85 1.38
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 3.85 1.38
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.23 0.06
- на виробничі потреби 3.62 1.32
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах смт Товсте Заліщицького району Тернопільської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Тупа, басейн р. Серет, район річкового басейну Дністра
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/0921/0007/Р.ДУПА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.06 р. Серет
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
5,58
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
41,62
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,26
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.7 2.14 1.7 9.49 0.071
БСК5 34.3 43.22 15 83.70 0.624
ХСК 105.1 132.43 80 446.40 3.330
Завислі речовини 15.4 19.40 15 83.70 0.624
Нафтопродукти 0.046 0.06 0.046 0.26 0.002
Нітрати 86.2 108.61 45 251.10 1.873
Нітрити 0.41 0.52 0.332 1.85 0.014
Сульфати 120.4 151.70 120.4 671.83 5.011
Фосфати 17.6 22.18 3.5 19.53 0.146
Хлориди 132.2 166.57 132.2 737.68 5.502
Залізо (заг.) 0,274 0,35 0,274 1,53 0,011
АПАР 0,203 0,26 0,203 1,13 0,008
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки - відсутні; колір (прозорість) >20 см; запах, присмак < 2б; температура річкової води не повинна підвищуватись порівняно із природною внаслідок відведення зворотних стічних вод не більше ніж на 5°С із загальним підвищенням не більше 28°С влітку та 8°С зимою; кисень розчинений >= 4 мг/л; коліфаги < 100 в л; реакція (рН) - 6,5 - 8,5; колі-індекс < 1000 ; лактопозитивні кишкові палички < 10000 в л; життєдайні яйця гельмінтів – відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 133.60 41.56
Передача води, усього (у т.ч.): 79.06 26.38
- населенню 65.05 23.75
- вторинним водокористувачам (без використання) 14.01 2.63
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 133.83 41.62
- у поверхневий водний об'єкт 133.83 41.62
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 20.25 7.39

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою  2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Дотримуватись строків виконання плану організаційно-технічних  заходів зі стабілізації роботи очисних споруд біологічної очистки та виведення їх на проектний режим роботи з метою досягнення нормативів ГДС, розрахованих до 31.12.2021.

6. Дотримуватись строків виконання плану організаційно-технічних  заходів з будівництва другої черги очисних споруд біологічної очистки з виведенням на продуктивність 150 м3/добу, розрахованих до 31.12.2021.

7. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Тернопільської області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел. (03141) 231-22) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримання в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозаборів (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Проведення організаційно-технічних заходів зі стабілізації роботи очисних споруд 2020-2021 рр. Досягнення ГДС за рахунок зменшення концентрацій шкідливих речовин
4 Будівництво другої черги очисних споруд з виведенням на продуктивність 150 м³/добу 2020-2021 рр. Досягнення ГДС за рахунок зменшення концентрацій шкідливих речовин
5 Забезпечення лабораторного контролю за якістю зворотних вод на випуску ЩОКВАРТАЛЬНО Охорона водних ресурсів від забруднення
6 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних (стічних) вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення