Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №55/ІФ/49д-20 від 16.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВИСПАН ЛІМІТЕД"
Ідентифікаційні дані
32358806
Місце реєстрації
35000, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, місто КОСТОПІЛЬ, вул. СТЕПАНСЬКА, буд. 9
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-544-2232
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Івано-Франківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№55/ІФ/49д-20 від 16.10.2020
Строк дії
з 16.10.2020 по 16.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловина №1, №2, №3 розташовані на вул. Соборна, 163 в м. Надвірна Івано-Франківської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/0017/0002/Р.ВОРОНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
р. Стримба, в межах м. Надвірна Івано-Франківської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/0017/0002/0023/Р.СТРИМБА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
р. Ворона, за межами м. Надвірна Івано-Франківської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/0017/0002/Р.ВОРОНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 967.16 353.02
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 774.84 282.82
Р.СТРИМБА 771.26 281.51
Р.ВОРОНА 3.58 1.31
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 192.32 70.2
Р.ВОРОНА 192.32 70.20
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 967.16 353.02
з поверхневих джерел: 774.84 282.82
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.58 0.21
- на виробничі потреби 774.26 282.61
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 192.32 70.2
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 177.36 64.74
- на виробничі потреби 14.96 5.46
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами м. Надвірна Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Ворона
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/0017/0002/Р.ВОРОНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
24,228
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
212,24
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
10,696
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.55 16.58 1.55 37.55 0.329
БСК5 6.2 66.32 6.20 150.21 1.316
ХСК 19.7 210.71 19.70 477.29 4.181
Завислі речовини 7.73 82.68 7.73 187.28 1.641
Нафтопродукти 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
Нітрати 8.48 90.70 8.48 205.45 1.800
Нітрити 0.22 2.35 0.22 5.33 0.047
Сульфати 41.90 448.16 41.90 1015.15 8.893
Фосфати 0.19 2.03 0.19 4.60 0.040
Хлориди 38.30 409.66 38.30 927.93 8.129
СПАР 0,09 0,96 0,09 2,18 0,019
Мінералізація 253,0 2706,09 253,0 6129,68 53,697
Формальдегід 0,13 1,39 0,13 3,15 0,0276
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
реакція (pH)- 6.5-8.5; кисень розчинений > 4.0 мг/л; температура <5 С до фону.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами м. Надвірна Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
стр. Черлен
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1120/0057/СТРУМ.ЧЕРЛЕН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
14,583
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
61,95
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
6,187
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.61 9.96 1.61 23.48 0.100
БСК5 6.03 37.31 6.03 87.94 0.374
ХСК 18.88 116.81 18.88 275.33 1.170
Завислі речовини 8.00 49.50 8 116.66 0.496
Нафтопродукти 0.05 0.31 0.05 0.73 0.003
Нітрати 7.51 46.46 7.51 109.52 0.465
Нітрити 0.34 2.10 0.34 4.96 0.021
Сульфати 39.78 246.12 39.78 580.11 2.464
Фосфати 0.25 1.55 0.25 3.65 0.015
Хлориди 35.43 219.21 35.43 516.68 2.195
Формальдегід 0,13 0,804 0,13 1,896 0,008
Мінералізація 249.8 1545.51 249.8 3642.83 15.475
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
реакція (рН) 6,5-8,5; кисень розчинений >4,00 мг/л; температура <5 С до фону.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 931.47 274.19
- у поверхневий водний об'єкт 931.47 274.19
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 407.37 148.69
- оборотного 407.37 148.690
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1 Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2 Згідно п.1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти  про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в Дністровське басейнове управління водних ресурсів (м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23а, тел (0342) 52 34 83).

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Товариства з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» (код ЄДРПОУ 32358806, 35000, м. Костопіль, вул. Степанська, 9, Рівненська обл.) (лист Сектору від 25.09.2020 № 140/ІФ/21-20, вхідний Держгеонадр від 30.09.2020 № 6349/01/10-20) та вважають за можливе видати дозвіл на термін п’ять років для водозабору розташованого в м. Надвірна, вул. Соборна,  163, св. № 1, (48036ʹ52,9ʺ ПнШ, 24034ʹ33,1ʺ СхД), св. № 2, (48037ʹ05,5ʺ ПнШ, 24034ʹ47ʺ СхД), св. № 3, (48036ʹ53,2ʺ ПнШ, 24034ʹ35,7ʺ СхД), Івано-Франківська обл., з відбором підземних вод в загальному обсязі 192,32 м3/добу (70,20 тис. м3/рік), що складається з 3 свердловин, при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел. (032) 237-20-30) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік водокористування та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Відбір проб води на хімічний та бактеріологічний аналіз 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення