Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №102/ЗК/49д-20 від 09.11.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРЕГ - ТУР"
Ідентифікаційні дані
32953903
Місце реєстрації
90242, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРЕГІВСЬКИЙ РАЙОН, село ВЕЛИКІ БЕРЕГИ, вул. ЕЙГЕР, буд. 51
Контактні відомості
Телефон: +38-(095)-453-7831
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№102/ЗК/49д-20 від 09.11.2020
Строк дії
з 09.11.2020 по 09.11.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір - струмок без назви, притока р. Мала Боржава, продуктивність - 0,001 куб.м/с, розташований с. Великі Береги, Берегівського району, Закарпатської області, басейн р. Боржава
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0790/Р.БОРЖАВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 29.324 10.703
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 29.324 10.703
Р.БОРЖАВА 29.324 10.703
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 29.324 10.703
з поверхневих джерел: 29.324 10.703
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 2.932 1.070
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 26.392 9.633
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Поверхневий водний об’єкт - меліоративний канал, який впадає в кан. Мерце, нормативно-чистих зворотних вод від ставків (санітарний скид) / за межами населеного пункту с. В.Береги, Берегівського району, Закарпатської області, басейн р. Латориця
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Канал
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0078/0027/КАН.МЕРЦЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
13,054
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
114,353
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
13,054
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.23 3.00 0.23 3.00 0.026
БСК5 5.30 69.19 5.30 69.19 0.606
ХСК 10.00 130.54 10.00 130.54 1.144
Завислі речовини 26.30 343.32 15.00 195.81 1.715
Нафтопродукти 0.05 0.65 0.05 0.65 0.006
Нітрати 1.00 13.05 1.00 13.05 0.114
Нітрити 0.07 0.91 0.07 0.91 0.008
Сульфати 13.10 171.01 13.10 171.01 1.498
Фосфати 0.03 0.39 0.03 0.39 0.003
Хлориди 41.70 544.35 41.70 544.35 4.769
Залізо (загальне) 0,73 9,53 0,30 3,92 0,034
СПАР 0,01 0,13 0,01 0,13 0,001
Сухий залишок 117,00 1527,32 117,00 1527,32 13,379
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) ≥ 10 см; 4) температура ≤ 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6,5-8,5; 6) кисень розчинений ≥ 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги < 100 в дм.куб; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10) токсичність: не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 313.297 114.353
- у поверхневий водний об'єкт 313.297 114.353
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса ( 88018, м. Ужгород, вул. Слов’янська набережна, 5).

4. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання, вести журнали обліку водокористування.

5. Якісний склад зворотних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС).

6. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

7. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю зворотних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.

8. Утримувати гідротехнічні  споруди в належному стані.

9.Забезпечення дотримання санітарної витрати води в струмку без назви (притока Мала Боржава) після водозабору.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Організація достовірного обліку забору води з поверхневого джерела Постійно Дотримування вимог чинного законодавства України у сфері використання і охорони вод
2 Контроль за дотриманням встановлених лімітів забору та використання води Постійно Раціональне використання вод
3 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу вздовж ставка Постійно Дотримування вимог чинного законодавства України у сфері використання і охорони вод
4 Утримувати гідротехнічні споруди (водозабір, водовипуск) в належному технічному стані Постійно Дотримування вимог чинного законодавства України у сфері використання і охорони вод
5 Виконувати вимоги технічних умов виданих Берегівським МУВГ Постійно Дотримування вимог чинного законодавства України у сфері використання і охорони вод
6 Здійснення платежів за використання водних ресурсів (рентна плата за використання водних ресурсів) Раз у квартал Дотримання вимог податкового законодавства
7 Своєчасна подача звітів 2-ТП(водгосп) Річний Виконання наказу Мінприроди №78 від 16.03.2015 р.