Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №146/ДП/49д-20 від 20.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "САНАТОРІЙ "СЛАВУТИЧ" ІМЕНІ Б.В. ПАШКОВСЬКОГО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"
Ідентифікаційні дані
32365106
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, місто ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, інше САНАТОРІЙ "СЛАВУТИЧ"
Контактні відомості
Телефон: +38-(056)-583-2753
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№146/ДП/49д-20 від 20.10.2020
Строк дії
з 20.10.2020 по 20.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води із свердловин № 1 (1221010003), № 2 (1221010004), № 4 (1221010006) та резервна № 3 (1221010005), які розташовані за межами м. Верхньодніпровськ, Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область. Басейн р. Дніпро, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.24 р. Дніпро від греблі Кременчуцького водосховища до греблі Кам’янського водосховища
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 770.25 62.13
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 770.25 62.13
Р.ДНІПРО 770.25 62.13
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 770.25 62.13
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 770.25 62.13
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 13.4 3.36
- на виробничі потреби 756.85 58.77
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид господарсько-побутових стічних вод після споруд біологічного очищення у р. Дніпро (Кам’янське водосховище) за межами м. Верхньодніпровськ, басейн р. Дніпро, район басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.24 р. Дніпро від греблі Кременчуцького водосховища до греблі Кам’янського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
26,34
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
50,39
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
5,37
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 6.99 37.54 1.00 26.34 0.050
БСК5 11.21 60.20 15.00 395.10 0.756
ХСК 25.43 136.56 80.00 2107.20 4.031
Завислі речовини 10.87 58.37 15.00 395.10 0.756
Нафтопродукти 0.05 0.27 0.05 1.32 0.003
Нітрати 3.49 18.74 3.49 91.93 0.176
Нітрити 0.27 1.45 0.08 2.11 0.004
Сульфати 69.99 375.85 69.99 1843.54 3.527
Фосфати 6.59 35.39 2.15 56.63 0.108
Хлориди 99.99 536.95 99.99 2633.74 5.038
СПАР 0,10 0,54 0,10 2,63 0,005
Мінералізація (по сухому залишку) 1013,11 5440,40 1000,00 26340,00 50,390
Залізо загальне 0,10 0,54 0,10 2,63 0,005
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки(речовини): відсутні; 2. Запахи: вода не повинна набувати не властивих їй запахів інтенсивністю більше 1 бала, що виявляються безпосередньо або при наступному хлоруванні, безпосередньо або про інших способах обробки; 3. Забарвлення: не повинно виявлятися в стовпчику 20см; 4. Температура: річна температура води в результаті скиду стічних вод не повинна підвищуватися більше ніж на 3°С у порівнянні із середньомісячною температурою самого жаркого місяця року за останні 10 років, але не більше 28°С; 5. Водневий показник (рН): не повинен виходити за межі 6,5-8,5; 6. Розчинений кисень: не повинен бути менше 4 мг/дм; 7. Збудники захворювань: вода не повинна містити збудників захворювань; 8. Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП): не більше 1000 КУО/1дм³; 9. Коліфаги (в бляшко- утворюючих одиницях): не більше 1000 БУО/1дм³; 10. Життєздатні яйця гельмінтів (аскарид, волосоголовець, токсокар, фасциол), онкосфери теніїд і життєздатні цисти патогенних кишкових найпростіших: не повинні міститися в 1 дм³; 11. Сумарна радіоактивність: не повинна перевищувати природного фону; 12. Рівень токсичності води: зворотна вода не повинна виявляти гострої летальної токсичності для водних організмів.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 632.2 50.39
- у поверхневий водний об'єкт 632.20 50.39
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Раціонально використовувати водні ресурси.

4. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

5. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

6. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

7. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

8. Дотримуватися режиму використання прибережних захисних смуг у місцях скиду зворотних вод (стаття 89 Водного кодексу України).

9. Забезпечити виконання Плану заходів по досягненню нормативів ГДС забруднюючих речовин, що відводяться в річку Дніпро із зворотними водами.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати експлуатаційний дебіт свердловини.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Придніпровській ГГП (51440, м. Павлоград, вул. Радянська, 59, тел. (232) 606-67) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Моніторинг якості підземних вод і зворотних вод у акредитованій лабораторії Щоквартально Охорона і раціональне використання вод
2 Систематично проводити вимірювання статичних і динамічних рівнів води у експлуатаційних свердловинах № 1, № 2, № 4 Згідно графіку Охорона і раціональне використання підземних вод
3 Ревізія та своєчасний ремонт запірної арматури, контроль герметичності оголовків свердловин Постійно Охорона підземних вод
4 Контроль справності трубопроводів та вимірювальної апаратури Постійно Економія витрат води
5 Дотримання санітарно-технічних норм при експлуатації артезіанських свердловин та водопровідних комунікацій Постійно Дотримання вимог ВКУ
6 Своєчасна держповірка приладів обліку води 1 раз на 3 роки Облік забору та використання підземних вод