Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №37/ЛГ/49д-20 від 15.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
СВАТІВСЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ
Ідентифікаційні дані
01983387
Місце реєстрації
92606, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, СВАТІВСЬКИЙ РАЙОН, селище СОСНОВИЙ, квартал ІМЕНІ ПЕТРОВА СЕРГІЯ ПЕТРОВИЧА, буд. 2-17
Контактні відомості
Телефон: +38-(064)-713-4082
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№37/ЛГ/49д-20 від 15.10.2020
Строк дії
з 15.10.2020 по 15.10.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанські свердловини № 1 В - 13/120, 2 В - 13/121, м. Сватове Сватівського району Луганської області, басейн р. Красна/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0454/Р.КРАСНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.13 р. Красна
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 255.38 78.28
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 255.38 78.28
Р.КРАСНА 255.38 78.28
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 143.86 45.03
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 143.86 45.03
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 112.17 36.19
- на виробничі потреби 31.69 8.84
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м. Сватове
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Поля фільтрації
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0454/Р.КРАСНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.13 р. Красна
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 67.93 17.34
- населенню 20.57 7.51
- вторинним водокористувачам (без використання) 47.36 9.83
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 184.13 54.86
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації 184.13 54.86
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 43.59 15.91

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов`язків водокористувчів.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

5. Щорічно надавати звіт за формою № 2 ТП - водгосп (річна) не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

6. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг" (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

7. У місячний термін анулювати діючий дозвіл на спеціальне водокористування №64/ЛГ/49д-19.

 

Умови зазначені у висновку Держгеонадр №14273/10/10-20 від 21.09.2020:

1. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді.

3. Дотримуватись санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної свердловини та водонесучих комунікацій.

4. Забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами.

5. Дотримуватись вимог Водного кодексу України.

6. Дотримуватись вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 2024  від 18.12.1998 року та вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення » від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення.

8. Використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра.

9. Щорічно до 20 січня надавати до «СхідДРГП» (03000, м. Київ, вул. Автозаводська, 78А, тел. (044) 344-13-46, E-mail: info@east.in.ua ) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ,  вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримання норм споживання і використання водних ресурсів Постійно Раціональне використання підземних вод
2 Запобігання аварійних ситуацій Постійно Раціональне використання підземних вод
3 Контроль за зберіганням та використанням нафтопродуктів і хімічних речовин Постійно Запобігання виносу забруднюючих речовин у водні об’єкти
4 Забезпечення своєчасного прибирання сміття та очищення території водозабору Постійно Запобігання забруднення підземних вод