Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №149/ДП/49д-20 від 30.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційні дані
00374385
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ДНІПРО, вул. КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, буд. 46
Контактні відомості
Телефон: +38-(056)-238-7210
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№149/ДП/49д-20 від 30.10.2020
Строк дії
з 30.10.2020 по 30.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідні мережі КП "Дніпроводоканал" ДМР з підключенням за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 46.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1687.95 588.23
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 1687.95 588.23
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 25.78 6.47
- на виробничі потреби 1662.17 581.76
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод відведених з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів в р. Дніпро в межах м. Дніпро, басейн р. Дніпро, район басейну р. Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р.Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
15,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
15,390
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
15,0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.82 12.300 0.87 13.050 0.01339
БСК5 3.77 56.550 3.89 58.350 0.05987
ХСК 20.23 303.450 25.10 376.500 0.38629
Завислі речовини 2.62 39.300 2.71 40.650 0.04171
Нафтопродукти 0.21 3.150 0.23 3.450 0.00354
Нітрати 0.40 6.000 0.43 6.450 0.00662
Нітрити 0.03 0.450 0.03 0.450 0.00046
Сульфати 30.45 456.750 38.00 570.000 0.58482
Фосфати 0.46 6.900 0.46 6.900 0.00708
Хлориди 67.08 1006.200 108.00 1620.000 1.66212
Залізо (загальне) 0,22 3,300 0,23 3,450 0,00354
Мінералізація (за сухим залишком) 128,40 1926,000 450,40 6756,000 6,93166
Алюміній 0,05 0,750 0,06 0,900 0,00092
СПАР 0,06 0,900 0,07 1,050 0,00108
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки: На поверхні водоймища не повинні виявлятися плаваючи плівки, плями мінеральних масел та скупчення інших домішок; 2. Запахи: Вода не повинна набувати не властивих їй запахів інтенсивністю більше 1 бала, що виявляються безпосередньо; 3. Забарвлення: Не повинна виявлятися в стовпчику 10см; 4. Температура: Літня температура води в результаті скиду стічних вод не повинна підвищуватися більше ніж на 3°С у порівнянні із середньомісячною температурою самого жаркого місяця року за останні 10 років; 5. Водневий показник (рН): Не повинен виходити за межі 6,5-8,5; 6. Кисень розчинений: Не має бути менш ніж 4 мг/дм³; 7. Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП): Не більше 5000 в 1дм³; 8. Коліфаги(у бляшкоутворюючих одиницях): Не більше 100 в 1дм³; 9. Збудники захворювань: Вода не повинна містити збудників захворювань; 10. Життєздатні яйця гельмінтів (аскарид, волосоголовець, токсокар, фасциол), онкосфери теніїд і життєздатні цисти патогенних кишкових найпростіших: Не повинні міститися в 1 дм³; 11. Сумарна радіоактивність: Не повинна перевищувати природного фону; 12. Рівень токсичності води: Вода не повинна мати гострої летальної токсичної дії на тест-об’єкти
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид в мережу каналізації КП "Дніпроводоканал" ДМР у межах м. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
КП "Дніпроводоканал" ДМР
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 1687.95 588.23
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1306.234 455.46
- у поверхневий водний об'єкт 42.164 15.390
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 1264.07 440.07
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 42750 14962.5
- оборотного 42750.0 14962.5
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Раціонально використовувати водні ресурси.

4. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

5. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

6. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

7. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

8. Дотримуватися режиму використання прибережних захисних смуг у місцях скиду зворотних вод (стаття 89 Водного кодексу України).

9. Забезпечити виконання Плану заходів по досягненню нормативів ГДС речовин, що відводяться в річку Дніпро із зворотними водами.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Стежити за справністю водопровідної арматури Постійно Відсутність втрат води
2 Вести журнали обліку води Постійно Постійний облік
3 Проводити регулярний контроль ефективності очистки поверхневих стічних вод на локальних очисних спорудах Відповідно до графіку контролю Стабілізація скидів забруднюючих речовин по випуску №1 на рівні, встановленому ГДС
4 Виключення скидання в дощову та госппобутову каналізації відходів виробництва, у т.ч. і відпрацьованих нафтопродуктів Постійно Дотримання нормативів ГДС
5 Організація прибирання території підприємства По мірі необхідності Стабілізація скидів забруднюючих речовин по випуску №1 на рівні, встановленому ГДС
6 Проводити очистку заводської мережі зливової каналізації від мулу та бруду По мірі необхідності Стабілізація скидів забруднюючих речовин по випуску №1 на рівні, встановленому ГДС
7 Проводити регулярний контроль зворотних вод по випуску №1 та води р. Дніпро Відповідно до графіку контролю Стабілізація скидів забруднюючих речовин по випуску №1 на рівні, встановленому ГДС