Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №53/ІФ/49д-20 від 13.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ВЕРХОВИНСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Ідентифікаційні дані
19400280
Місце реєстрації
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН, смт ВЕРХОВИНА, вул. А.Шептицького, буд. 7
Контактні відомості
Телефон: +38-(034)-322-1573
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Івано-Франківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№53/ІФ/49д-20 від 13.10.2020
Строк дії
з 13.10.2020 по 13.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
р. Віпче, смт Верховина Верховинського району Івано-Франківської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/0801/0081/Р.ЧОРНИЙ ЧЕРЕМОШ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 297.58 108.63
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 297.58 108.63
Р.ЧОРНИЙ ЧЕРЕМОШ 297.58 108.63
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 4.71 1.72
з поверхневих джерел: 4.71 1.72
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.9 0.33
- на виробничі потреби 3.81 1.39
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах смт Верховина Верховинського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Чорний Черемош
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/0801/0081/Р.ЧОРНИЙ ЧЕРЕМОШ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
4,249
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
37,22
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
4,249
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.9 12.3221 2 8.498 0.07444
БСК5 14 59.486 15 63.735 0.5583
ХСК 66 280.434 80 339.92 2.9776
Завислі речовини 9 38.241 15 63.735 0.5583
Нафтопродукти 0.05 0.21245 0.05 0.21245 0.001861
Нітрати 14 59.486 14 59.486 0.52108
Нітрити 0.05 0.21245 0.05 0.21245 0.001861
Сульфати 148 628.852 148 628.852 5.50856
Фосфати 3.3 14.0217 3.3 14.0217 0.122826
Хлориди 44 186.956 44 186.956 1.63768
СПАВ 0,15 0,63735 0,15 0,63735 0,005583
Сухий залишок 492 2090,508 492 2090,508 18,31224
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція рН – 6,5-8,5; температура t не > 5 С до фону; кисень розчинений не < 4 мг/дм3
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 97.26 35.5
Передача води, усього (у т.ч.): 254.9 93.05
- населенню 135.6 49.5
- вторинним водокористувачам (без використання) 119.3 43.55
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 101.97 37.22
- у поверхневий водний об'єкт 101.97 37.22
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 37.97 13.86

Умови спеціального водокористування

1 Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2 Згідно п.1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти  про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в Дністровське басейнове управління водних ресурсів (м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23а, тел (0342) 52 34 83).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік водокористування та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Відбір проб води на хімічний та бактеріологічний аналіз 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Згідно з наказом Мінприроди № 116 від 15.12.94 «Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами» продовжити погодження проекту ГДС з Держпродспоживслужбою до 31.08.2021 Охорона поверхневих вод від забруднення