Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №270/ВН/49д-20 від 20.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
БЕРЕЖНЮК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:1980818730
Паспорт: №АА 988871 виданий: Козятинським РВ УМВС України від 18.08.1999 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
22100, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№270/ВН/49д-20 від 20.10.2020
Строк дії
з 20.10.2020 по 20.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею 19,1391 га, об’ємом 347,7 тис. куб. м, за межами с. Гурівці на території Глуховецької ОТГ Козятинського району Вінницької області, на річці Киянка, ліва притока річки Гуйва, права притока річки Тетерів, права притока річки Дніпро, район басейну річки Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0256/0090/Р.КИЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1754 218.5
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 1754 218.5
Р.КИЯНКА 1754 218.5
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1754 218.5
з поверхневих джерел: 1754 218.5
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 259 39.1
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 1495 179.4
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск у річку Киянка, ліва притока річки Гуйва, права притока річки Тетерів, права притока річки Дніпро, район басейну річки Дніпро, за межами с. Гурівці, на території Глуховецької ОТГ Козятинського району Вінницької області із ставка площею 19,1391 га, об’ємом 347,7 тис. куб. м.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
20/ЧЕР/ДНЕПР/0955/0256/0090/Р.КИЯНКА
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0256/0090/Р.КИЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
467.19
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
179.4
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
467.19
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.2 93.44 0.2 93.44 0.0359
БСК5 2.4 1121.26 2.4 1121.26 0.4306
ХСК 15 7007.85 15 7007.85 2.6910
Завислі речовини 7 3270.33 7 3270.33 1.2558
Нафтопродукти 0.018 8.41 0.018 8.41 0.0032
Нітрати 2.3 1074.54 2.3 1074.54 0.4126
Нітрити 0.07 32.70 0.07 32.70 0.0126
Сульфати 31.2 14576.33 31.2 14576.33 5.5973
Фосфати 0.25 116.80 0.25 116.80 0.0449
Хлориди 33.3 15557.43 33.3 15557.43 5.9741
Мінералізація води 521 243405.99 521 243405.99 93.4679
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
водневий показник (рН06,5-8,5--8,09, кисень розчинений більше 4 мг/дм куб--6,5 мг/дм куб.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 11212 179.4
- у поверхневий водний об'єкт 11212 179.4
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України.

2. Облік забраних і скинутих вод здійснювати побічним методом.

3. Лабораторний контроль за якісним станом скинутих вод здійснювати перед кожним випуском води із водосховища у лабораторії, акредитованій на гідрохімічний аналіз скидів.

4. Підтримання санітарних витрат у річку. У зв'язку з низьким об'ємом річного стоку в останні роки пропонується при спрацюванні води із ставка здійснювати не повний випуск води.

5.Здійснення невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

6. Запобігання виникненню гідродинамічних аварій.

7. Експлуатацію водного об’єкта здійснювати при наявності режиму його роботи (стаття 76 Водного кодексу України).

8. Оформити право користування гідротехнічною спорудою.

9. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.

10. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечувати у нижньому б’єфі ставка постійні санітарно-екологічні витрати у розмірі 31,2 тис.м3/рік (1,0 л/секунду). постійно Забезпечення водності річки Киянка.
2 Здійснювати користування водним об’єктом з дотриманням вимог статті 51 Водного кодексу України. постійно Збереження та раціональне використання водних ресурсів.
3 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати її забруднення та засмічення. постійно Поліпшення якості водних ресурсів.
4 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах (стаття.89 Водного кодексу України). постійно Поліпшення якості водних ресурсів.
5 Експлуатацію водоскидних споруд здійснювати лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями. постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів.