Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №98/ЗК/49д-20 від 13.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКПЕТЕР"
Ідентифікаційні дані
43228358
Місце реєстрації
90202, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, місто БЕРЕГОВЕ, вул. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, буд. 163
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-771-3579
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№98/ЗК/49д-20 від 13.10.2020
Строк дії
з 13.10.2020 по 13.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір №1 - свердловина № 778-д, глибина - 65 м, продуктивність - 144,0 м3/год, вул. Б. Хмельницького, 163, м. Берегово, Закарпатська область.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0790/Р.БОРЖАВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір №2 - свердловина №44, глибина - 150 м, продуктивність - 16,0 м3/год, вул. Б. Хмельницького , 163, м. Берегово, Закарпатська область.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0790/Р.БОРЖАВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір №3 - свердловина №45, глибина - 130 м, продуктивність - 20,016 м3/год, вул. Б. Хмельницького, м. Берегово, Закарпатська область.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0790/Р.БОРЖАВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 297.094 89.416
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 297.094 89.416
Р.БОРЖАВА 297.094 89.416
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 297.094 89.416
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 297.094 89.416
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 5.431 1.684
- на виробничі потреби 291.663 87.732
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск №1 - вигрібна яма/в межах населеного пункту, об’єм - 20 м3, вул. Б. Хмельницького, 163, м. Берегово, Закарпатська область.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0790/Р.БОРЖАВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск №2 - у поверхневий водний об’єкт - у відпрацьований глиняний кар’єр (басейн р. Верке)/в межах населеного пункту, вул. Б. Хмельницького, м. Берегово, Закарпатська область.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0790/Р.БОРЖАВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
4,392
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
32,653
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,859
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.5 1.2885 1.5 6.588 0.049014
БСК5 13.8 11.8542 13.8 60.6096 0.450935
ХСК 22.9 19.6711 22.9 100.5768 0.748291
Завислі речовини 13.7 11.7683 13.7 60.1704 0.447667
Нафтопродукти 0.015 0.012885 0.015 0.06588 0.0004901
Нітрати 4.8 4.1232 4.8 21.0816 0.15684
Нітрити 0.3 0.2577 0.3 1.3176 0.009802
Сульфати 85.6 73.5304 85.6 375.9552 2.797106
Фосфати 1.5 1.2885 1.5 6.588 0.04901
Хлориди 150.9 129.6231 150.9 662.7528 4.930880
Мінералізація 597 512,823 597 2622,024 19,507858
Залізо (загальне) 0,5 0,4295 0,5 2,196 0,016338
СПАР 0,05 0,04295 0,05 0,2196 0,001633
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: на поверхні не повинна виявлятися плівка нафтопродуктів, масел, жирів та інших домішок; 2) колір (прозорість): не повинен появлятися у стовпчику 10 см; 3) запах, присмак: вода не повинна набувати запаху інтенсивністю більше 2 балів; 4) температура: не повинна збільшуватись більше, ніж на 5С у порівнянні з середньомісячною температурою води самого жаркогомісяця за останні 10 років; 5) реакція (рН): 6.5-8.5; 6) розчинний кисень: не менше 4 мг/дм3 в любий період року; 7) коліфаги: не більше 100 в дм3; 8) лактопозитивні кишкові палички: менше 5000 в дм3; 9) життєздатні яйця гельмінтів6 відсутні; 10) показники токсичності: не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 110.846 34.337
- у поверхневий водний об'єкт 105.415 32.653
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 5.431 1.684
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 128 39.68
- оборотного 128.0 39.68
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса ( 88018, м. Ужгород, вул. Слов’янська набережна, 5).

4. Застосовувати воду для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

5. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання, вести журнали обліку водокористування.

6. Якісний склад стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС).

7. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

8. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

9. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.

 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування ТОВ «Макпетер» (код ЄДРПОУ 43228358, 90202, м. Берегове, вул. Богдана Хмельницького, 163, Закарпатська обл.,) (лист Сектору від 30.09.2020 № 202/ЗК/21-20, вхідний Держгеонадр від 30.09.2020 № 6333/01/10-20) та вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору в м. Берегове, вул. Богдана Хмельницького, 163 (св. № 778-д, (480 19` 42``  ПнШ, 220 62` 00`` СхД), № 44, (480 19` 52``  ПнШ, 220 62` 34`` СхД), № 45 (ВКФ), (480 19` 47``  ПнШ, 220 62` 42`` СхД), Закарпатської обл., з водовідбором з підземних вод в загальному обсязі 297,094 м3/добу (89,416 тис. м3/рік), при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Закарпатському ГГЦ Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Берегово, просп. Геологів, 10, тел. (03141) 231-22) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Ведення достовірного обліку забору води. Постійно Недопущення перевищення дебіту та встановлених лімітів забору та використання води
2 Контроль за дотриманням встановлених лімітів забору та використання води. Постійно Недопущення первищення встановлених лімітів забору та використання води
3 Звітність про фактичне водоспоживання за встановленими формами. 1 раз у році у встановлені терміни Раціональне використання водних ресурсів
4 Забезпечення нормативної очистки стічних вод. Постійно Недопущення забруднення поверхневих вод забрудненими стічними водами