Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №100/ЗК/49д-20 від 26.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕЙМАКС ЗАКАРПАТТЯ"
Ідентифікаційні дані
32939758
Місце реєстрації
89471, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, село АНТАЛОВЦІ, вул. МИРУ, буд. 17А
Контактні відомості
Телефон: +38-(095)-912-3512
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№100/ЗК/49д-20 від 26.10.2020
Строк дії
з 26.10.2020 по 26.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір з підземних джерел: свердловина № 1, продуктивність - 8,0 м.куб/год, свердловина № 2-К, продуктивність - 8,28 м.куб/год, розташовані на території об’єкту водокористування с. Анталовці, вул. Миру, 17 А, Ужгородського району, Закарпатської області, річка Веля, басейн р. Латориця
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0073/0009/Р.ВЕЛЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 185.453 24.631
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 185.453 24.631
Р.ВЕЛЯ 185.453 24.631
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 185.453 24.631
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 185.453 24.631
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.373 0.501
- на виробничі потреби 184.080 24.130
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Поверхневий водний об’єкт - р. Веля, після очищення на спорудах біологічної очистки "Біотал", потужністю 40,5 м.куб/добу (14,782 тис. м.куб/рік) / у межах населеного пункту с. Анталовці, Ужгородського району, Закарпатської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0073/0009/Р.ВЕЛЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1,46
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
12,664
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,392
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 3.22 1.26 2.00 2.92 0.025
БСК5 15.00 5.88 15.00 21.90 0.190
ХСК 52.00 20.38 30.00 43.80 0.380
Завислі речовини 16.00 6.27 15.00 21.90 0.190
Нафтопродукти 0.30 0.12 0.30 0.44 0.004
Нітрати 10.50 4.12 45.00 65.70 0.570
Нітрити 0.10 0.04 3.30 4.82 0.042
Сульфати 51.10 20.03 51.10 74.61 0.647
Фосфати 3.70 1.45 3.50 5.11 0.044
Хлориди 253.70 99.45 253.70 370.40 3.213
Залізо (загальне) 0,29 0,11 0,29 0,42 0,004
СПАР 0,17 0,07 0,17 0,25 0,002
Сухий залишок 716,00 280,67 716,00 1045,36 9,067
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) ≥ 10 см; 4) температура ≤ 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6,5-8,5; 6) кисень розчинений ≥ 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги < 100 в дм.куб; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10) токсичність: не токсичні.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Поверхневий водний об’єкт - р. Веля, нормативно-чистих зворотних вод від комплексу та басейнів / у межах населеного пункту с. Анталовці, Ужгородського району, Закарпатської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0073/0009/Р.ВЕЛЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
4,953
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
6,707
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,477
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.22 1.80 1.22 6.04 0.008
БСК5 12.00 17.72 12.00 59.44 0.080
ХСК 18.80 27.77 18.80 93.12 0.126
Завислі речовини 17.00 25.11 15.00 74.30 0.101
Нафтопродукти 0.30 0.44 0.30 1.49 0.002
Нітрати 11.30 16.69 11.30 55.97 0.076
Нітрити 0.19 0.28 0.19 0.94 0.001
Сульфати 43.00 63.51 43.00 212.98 0.288
Фосфати 1.77 2.61 1.77 8.77 0.012
Хлориди 282.50 417.25 282.50 1399.22 1.895
Залізо (загальне) 0,28 0,41 0,28 1,39 0,002
СПАР 0,13 0,19 0,13 0,64 0,001
Сухий залишок 918,00 1355,89 918,00 4546,85 6,157
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) ≥ 10 см; 4) температура ≤ 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6,5-8,5; 6) кисень розчинений ≥ 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги < 100 в дм.куб; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10) токсичність: не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 153.903 19.371
- у поверхневий водний об'єкт 153.903 19.371
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса ( 88018, м. Ужгород, вул. Слов’янська набережна, 5).

4. Застосовувати воду для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

5. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання, вести журнали обліку водокористування.

6. Якісний склад стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС).

7. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

8. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

9. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.

10. Забезпечувати безперебійну роботу очисних споруд та нормативну очистку стічних вод.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Дочірнього підприємства «Веймакс Закарпаття» (код ЄДРПОУ 32939758, 89471, с. Анталовці, вул. Миру, 17А, Закарпатська обл., Ужгородський р-н) (лист Сектору від 01.10.2020 № 203/ЗК/21-20, вхідний Держгеонадр від 07.10.2020 № 6558/01/10-20) та вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору в с. Анталовці, вул. Миру, 17А (св. № 1, (480 37` 14,3``  ПнШ, 220 30` 42,9`` СхД), № 2-К, (480 37` 14,4``  ПнШ, 220 30` 43,0`` СхД), Закарпатської обл., з водовідбором з підземних вод в загальному обсязі 185,453 м3/добу (24,631 тис. м3/рік), при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Закарпатському ГГЦ Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Берегово, просп. Геологів, 10, тел. (03141) 231-22) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечення оперативного контролю за раціональним використанням вод Постійно Дотримування вимог чинного законодавства України у сфері використання і охорони вод
2 Ведення журналів первинного обліку, контроль за дотриманням встановлених лімітів водокористування Постійно Раціональне використання вод
3 Здійснення платежів за використання водних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища Раз у квартал Дотримання вимог податкового законодавства
4 Забезпечити регулярний контроль за станом внутрішніх водопровідно-каналізаційних мереж, з метою виключення втрат води Постійно Зменшення втрат води
5 Забезпечення безперебійної роботи очисних споруд, дотримання технології очистки стічних вод Постійно Покращення якості стічних вод
6 Щоквартально проводити гідрохімічний аналіз стічних вод, що скидаються у поверхневий водний об’єкт та в контрольному створі Раз у квартал Дотримання вимог гранично-допустимих скидів (ГДС)
7 Своєчасна подача звітів 2-ТП(водгосп) та 7 гр (геологія) Річний Виконання наказу Мінприроди №78 від 16.03.2015 р.