Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №189/ЗП/49д-20 від 16.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД "
Ідентифікаційні дані
05500144
Місце реєстрації
70101, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, смт НОВОМИКОЛАЇВКА, вул. УКРАЇНСЬКА, буд. 9
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-420-7860
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№189/ЗП/49д-20 від 16.10.2020
Строк дії
з 16.10.2020 по 16.10.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Шахтний колодязь №1 розташований на території смт Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької області, басейн р. Верхня Терса, район басейну р.Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0410/0102/0085/Р.ВЕРХНЯ ТЕРСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.32 р. Вовча (виключаючи рр. Мокрі Яли, Гайчур)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах смт Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької області
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 93.372 1.055
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 93.372 1.055
Р.ВЕРХНЯ ТЕРСА 93.372 1.055
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 3722.89 16.854
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 93.372 1.055
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 93.372 1.055
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 3629.518 15.799
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 4.585 1.147
- на виробничі потреби 3624.933 14.652
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах смт Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.32 р. Вовча (виключаючи рр. Мокрі Яли, Гайчур)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 3629.743 15.855
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 0.225 0.056
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 0.225 0.056
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 3622.55 13.256
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 3622.55 13.256
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 5.37 1.96
- оборотного - -
- повторного 5.37 1.96
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
1. Анулювати дозвіл на спеціальне водокористування від 27.11.2017 № 112/ЗП/49д-17  виданий ПрАТ "Новомиколаївський молокозавод" сектором у Запорізькій області Держводагентства.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

3. Забір води більше встановленого ліміту заборонено.

4. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України, у разі досягнення критеріїв вказаних у Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати до Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов’я (69095, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 105):

  • державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна);
  • данні первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимірювальної техніки.

5. Водозабори утримувати в належному стані, слідкувати за робочим станом водовимірювальної апаратури, відповідно до ст. 44, 100 Водного кодексу України.

6. У випадках аварійних ситуацій на водних об`єктах, пов`язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України,  повідомляти відповідні організації та вживати  невідкладні заходи щодо їх усунення.

7. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості (ст. 70 Водного кодексу України).

 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Білозірській комплексній геологічній партії КП «Південукргеологія» (72002, Запорізька обл., смт. Михайлівка, вул. Пушкіна, 102, тел. (06132) 2-15-53) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік забору та використання води Постійно Контроль за використанням підземних вод. Раціональне використання водних ресурсів
2 Не допускати втрат води. Своєчасно проводити поточний ремонт трубопроводів. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Зберігати лічильники у справному стані. Своєчасно проводити державну повірку приладів обліку. Постійно/Згідно плану-графіку Раціональне використання водних ресурсів
4 Провести реконструкцію жироловки ІІІ квартал 2021 року Раціональне використання водних ресурсів. Запобігання забрудненню та засміченню вод