Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №264/ВН/49д-20 від 13.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційні дані
05769219
Місце реєстрації
24400, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН, місто БЕРШАДЬ, вул. Юрія Коваленка, буд. 165
Контактні відомості
Телефон: +38-(043)-224-226_
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№264/ВН/49д-20 від 13.10.2020
Строк дії
з 13.10.2020 по 13.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №2967, глибина 70 м, дебіт 10 куб. м/год., розташована за межами м. Бершадь Бершадського району Вінницької області, басейн річки Берладинка, басейн річки Дохна, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0330/0022/Р.БЕРЛАДИНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір з річки Берладинка, розташований в межах м. Бершадь Бершадського району Вінницької області, басейн річки Берладинка, басейн річки Дохна, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0330/0022/Р.БЕРЛАДИНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 172.861 21.566
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 145.7 14.722
Р.БЕРЛАДИНКА 145.7 14.722
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 27.161 6.844
Р.БЕРЛАДИНКА 27.161 6.844
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 172.861 21.566
з поверхневих джерел: 145.7 14.722
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 145.7 14.722
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 27.161 6.844
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 9.775 2.463
- на виробничі потреби 17.386 4.381
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Водовідведення зворотних вод після ЛОС (відстійників з нафтоуловлювачем) здійснюється в річку Берладинка, в межах м. Бершадь Бершадського району Вінницької області, басейн річки Берладинка, басейн річки Дохна, район басейну річки Південний Буг
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річку Берладинка
Категорія зворотних (стічних) вод
 • теплообмінні
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0330/0022/Р.БЕРЛАДИНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
22.863
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
25.652
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
22.863
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.29 29.5 2.0 45.726 0.051305
БСК5 3.88 88.708 4.51 103.112 0.115692
ХСК 25.4 580.72 30 685.9 0.770
Завислі речовини 15.0 343.0 15.0 343.0 0.385
Нафтопродукти відс відс 0.3 6.86 0.008
Нітрати 1.88 43.982 1.88 43.982 0.049348
Нітрити 0.14 3.201 0.14 3.201 0.03592
Сульфати 40.3 921.4 40.3 921.4 1.033811
Фосфати 0.23 5.26 0.23 5.26 0.006
Хлориди 82.54 1887.112 82.54 1887.112 2.117340
Сухий залишок 589.0 13466.307 598.0 13466.307 15.01092
Розчинений кисень 6,34 >4
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Температура перевищення не більше 3С по вдношенню з середномісячною температурою самого жаркішого міс за останні 10 років; Кисень розчинений =>4мг/л в любу пору року, в пробі ,відібраній до 12год дня.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Водовідведення здійснюється в мережу каналізації КП "Бершадьводоканал".
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Передача (іншому) водокористувачу (мережа міської каналізації)
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0330/0022/Р.БЕРЛАДИНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 575.901 33.716
- у поверхневий водний об'єкт 536.54 25.652
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 39.361 8.064
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Забороняється  скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), дотримуватись вимог водного законодавства щодо умов скидання стічних вод у водні об'єкти (стаття 70 Водного кодексу України).
 3. При скиданні зворотних (стічних) вод у накопичувачі та у вигреби дотримуватись вимог статті 74 Водного кодексу України, а також санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.
 4. Здійснювати експлуатацію водозабірних споруд лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями.
 5. Дотримуватись правил експлуатації джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
 6. При зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя) з урахуванням вимог ст. 45 Водного кодексу України умови водокористування можуть бути обмежені  для підтримання екологічних витрат води у річці. 
 7. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 8. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Приватного акціонерного товариства «Бершадський електротехнічний завод» (код ЄДРПОУ 05769219, м. Бершадь, вул. Юрія Коваленка, 165, Вінницька обл., Бершадський р-н) (лист Сектору від 29.09.2020 № 571/ВН/21-20, вхідний Держгеонадр від 30.09.2020 № 6327/01/10-20) та вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору за межами м. Бершадь (св. № 2967), (48020ʹ14,90ʺ ПнШ, 29027ʹ44,01ʺ СхД), Вінницька обл., з водовідбором з підземних вод у загальному обсязі 27,161 м3/добу (6,844 тис.м3/рік), що складається з 1 свердловини, при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Подільській ГГЕ (м. Хмельницький, вул. Геологів, 5) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження та забруднення
2 Забір та використання води здійснювати в межах встановлених лімітів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Вести облік водокористування та водовідведення Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Підтримувати в справному стані водомірні прилади та проводити їх регулярну повірку Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Не допускати порушень режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі (стаття 89 Водного кодексу України) Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
6 Здійснювати інструментально-лабораторні вимірювання якості та кількості скидів забруднюючих речовин, не допускати перевищень нормативів ГДС у зворотних (стічних) водах Щоквартально Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
7 Проводити прочистку металевих решіток, водозабірних колодязів зливової мережі каналізації та очистку водовідвідних труб і очисних споруд (відстійників) Щоквартально Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
8 Утримувати місце водозабору у належному санітарно-екологічному стані Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження та забруднення