Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №77/ТП/49д-20 від 12.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛЮБИТЕЛІВ РИБАЛЬСТВА"
Ідентифікаційні дані
34334326
Місце реєстрації
47814, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН, село СКОРИКИ, вул. Зелена, буд. 110
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-741-8645
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Тернопільській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№77/ТП/49д-20 від 12.10.2020
Строк дії
з 12.10.2020 по 12.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
ставок (русловий) площею водного плеса 10,9695 га, розташований за межами с. Кошляки Підволочиського району Тернопільської області, р. Гнила, басейн р. Збруч, район річкового басейну Дністра
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0833/0219/Р.ГНИЛА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.08 р. Збруч
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 3347.01 169.96
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 3347.01 169.96
Р.ГНИЛА 3347.01 169.96
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 3347.01 169.96
з поверхневих джерел: 3347.01 169.96
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 111.01 40.52
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 3236.00 129.44
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Кошляки Підволочиського району Тернопільської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Гнила, басейн р. Збруч, район річкового басейну Дністра
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/0833/0219/Р.ГНИЛА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.08 р. Збруч
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
359,56
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
129,44
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
359,56
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.62 222.93 0.62 222.93 0.08
БСК5 2.96 1064.30 2.96 1064.30 0.38
ХСК 29.60 10642.98 29.60 10642.98 3.83
Завислі речовини 15.00 5393.4 15.00 5393.4 1.94
Нафтопродукти 0.008 2.88 0.008 2.88 0.001
Нітрати 4.80 1725.89 4.80 1725.89 0.62
Нітрити 0.080 28.76 0.080 28.76 0.01
Сульфати 21.40 7694.58 21.40 7694.58 2.77
Фосфати 0.26 93.49 0.26 93.49 0.03
Хлориди 22.01 7913.92 22.01 7913.92 2.85
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки - відсутні; запах, присмак < 2б; колір (прозорість) > 20см; реакція (рН) - 6,5 - 8,5; температура річкової води не повинна підвищуватись порівняно із природною внаслідок відведення зворотних вод не більше ніж на 3°С, із загальним підвищенням не більше 28°С влітку та 8°С зимою; кисень розчинений >= 4 мг/л; колір-індекс < 1000; коліфаги < 100 в л; лактопозитивні кишкові палички < 10000; життєдіяльність яйця гельмінтів - відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 8629.33 129.44
- у поверхневий водний об'єкт 8629.33 129.44
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Забезпечити встановлення та дотримання режиму роботи водного об'єкта з урахуванням прогнозу водності на відповідний період (статті 51, 76 Водного кодексу України). Скидання води здійснювати відповідно до умов, визначених режимом роботи водного об'єкта.

6. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Тернопільської області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі відповідно до вимог статей 87. 88. 89 Водного кодексу України Постійно Збереження, раціональне використання вод, запобігання шкідливій дії вод
2 Забезпечувати проведення поточного та капітального ремонтів гідротехнічних споруд Щорічно Збереження, раціональне використання вод, запобігання шкідливій дії вод
3 Спуск на наповнення ставка проводити згідно встановленого режиму Щорічно Збереження, раціональне використання вод, запобігання шкідливій дії вод
4 Коригування режиму роботи водного об’єкта здійснювати з урахуванням вимог ст. 45, 108 Водного кодексу України Щорічно Збереження, раціональне використання вод, запобігання шкідливій дії вод