Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №130/ДП/49д-20 від 22.09.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ’ЄДНАННЯ НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ КАР’ЄР"
Ідентифікаційні дані
32293435
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто КАМ'ЯНСЬКЕ, вул. МИКОЛИ ЛИСЕНКА, буд. 12, корп. -, кв./офіс 8
Контактні відомості
Телефон: +38-(056)-952-1418
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№130/ДП/49д-20 від 22.09.2020
Строк дії
з 22.09.2020 по 22.09.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води із шахтних колодязів № 1, №2 , які розташовані в с. Новомиколаївка, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл., північна околиця, за західним кордоном кар’єра. Басейн р. Мокра Сура, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0390/Р.МОКРА СУРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води здійснюється із р. Мокра Сура в межах с. Новомиколаївка, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл. Басейн р. Мокра Сура, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0390/Р.МОКРА СУРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2376.05 845.659
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 101.47 18.264
Р.МОКРА СУРА 101.47 18.264
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 2274.58 827.395
Р.МОКРА СУРА (у тому числі: із шахтних колодязів - 24.58 м3/добу; 6.145 тис.м3/рік; кар’єрної - 2250 м3/добу; 821.25 тис.м3/рік) 2274.58 827.395
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 126.05 24.409
з поверхневих джерел: 101.47 18.264
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 101.47 18.264
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 24.58 6.145
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 2.83 0.708
- на виробничі потреби 21.75 5.437
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних вод у р. Мокра Сура в межах с. Новомиколаївка, басейн р. Мокра Сура, район басейну р. Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0390/Р.МОКРА СУРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
600,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
821,25
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
600,0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.27 162.0 0.27 162.0 0.2217
БСК5 4.6 2760.0 4.48 2668.0 3.6792
ХСК 35.4 21240.0 30.0 18000.0 24.6375
Завислі речовини 6.2 3720.0 6.2 3720.0 5.0917
Нафтопродукти 0.095 57.0 0.095 57.0 0.0780
Нітрати 3.01 1806.0 3.01 1806.0 2.4720
Нітрити 0.08 48.0 0.08 48.0 0.0657
Сульфати 496.83 298098.0 496.83 298098.0 408.0216
Фосфати 0.75 450.0 0.75 450.0 0.6159
Хлориди 237.54 142524.0 237.54 142524.0 195.0797
Залізо загальне 0,22 132,0 0,22 132,0 0,1806
Цинк 0,0085 5,1 0,0085 5,1 0,0070
Алюміній 0,02 12,0 0,02 12,0 0,0164
Мінералізація (по сухому залишку) 1771,0 1062600,0 1000,0 600000,0 821,25
СПАР (аніонні) 0,025 15,0 0,025 15,0 0.0205
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плаваючі домішки - відсутні; запахи - вода не повинна набувати не властивих їй запахів інтенсивністю більше 1 бала; забарвлення - не повинно виявлятися в стовпчику 20 см;температура - внаслідок скиду зворотних вод температура водойми не повинна збільшуватись більш ніж на 3 градуси в порівнянні з середньомісячною температурою самого спекотного місяця року за останні 10 років, але не більше 28 °; водневий показник (рН) - не повинен виходити за межі 6,5 - 8,5; кисень розчинений - не повинен бути менше 4 мг/дм3; збудники захворювань - вода не повинна містити збудників захворювань; лактопозитивні кишкові палички (ЛКП)- не більше 1000 КУО в 1 дм3; коліфаги (в бляшкоутворюючих одиницях) - не більше 1000 БУО в 1 дм3; життєздатні яйца гельмінтів, онкосфери теніїд і життєздатні цисти патогенних кишкових найпростіших - не повинні міститися в 1 дм3; сумарна радіоактивність - не повинна перевищувати природного фону; рівень токсичності - вода не повинна проявляти гостру летальну токсичність для водних організмів
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних вод здійснюється у вигріб в межах с. Новомиколаївка, басейн р. Мокра Сура, район басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0390/Р.МОКРА СУРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2252.98 821.995
- у поверхневий водний об'єкт 2250.0 821.25
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 2.98 0.745
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 102.98 12.745
- оборотного 100.0 12.0
- повторного 2.98 0.745
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Раціонально використовувати водні ресурси.

4. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

5. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

6. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

7. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

8. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

9. Дотримуватися режиму використання прибережних захисних смуг у місцях забору води та скиду зворотних вод (стаття 89 Водного кодексу України).

10. Забезпечити виконання Плану заходів по досягненню нормативів ГДС, що відводяться в річку Мокра Сура із зворотними водами.

Прийняти до виконання умови зазначені у висновку Державної служби геології та надр України від 26.08.2020 № 12983/10/10-20:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати експлуатаційний дебіт свердловини.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Придніпровській ГГП (51440, м. Павлоград, вул. Радянська, 59, тел. (232) 606-67) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Контроль якісних і кількісних показників складу зворотних вод і води водного об’єкта в контрольних створах зазначених в Додатку 1 нормативів ГДС Відповідно до графіка контролю Стабілізація нормативів ГДС
2 Забезпечення своєчасного технічного обслуговування насосного обладнання водовідливу По мірі необхідності Стабілізація нормативів ГДС
3 Контроль технічного стану автотранспорту Постійно Стабілізація нормативів ГДС
4 Проведення ремонтів дорожних покриттів По мірі необхідності Стабілізація нормативів ГДС
5 Проведення регулярного прибирання території підприємства для запобігання забрудненню Постійно Запобігання забрудненню поверхневих вод
6 Проведення очистки обвідних канав з метою унеможливлення потрапляння змитого грунту на територію підприємства Щокварталу Раціональне використання водних ресурсів
7 Здійснення контролю за справним станом та своєчасний ремонт водовимірювальних приладів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
8 Своєчасно вживати заходи для відвернення та ліквідації аварійних ситуацій Постійно Раціональне використання водних ресурсів