Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №244/ВН/49д-20 від 22.09.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ ЕНЕРДЖИ"
Ідентифікаційні дані
40936678
Місце реєстрації
21001, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, місто ВІННИЦЯ, вул. П.ЗАПОРОЖЦЯ, буд. 21, кв./офіс 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-276-0305, Ел.пошта: newenergy83@ukr.net
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№244/ВН/49д-20 від 22.09.2020
Строк дії
з 22.09.2020 по 22.09.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Пропуск води через турбіни ГЕС та ГАЕС для вироблення електроенергії
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Дорошівська мікро ГЕС розташована в межах с. Дорошівка Ямпільського району Вінницької області на річці Мурафа, район басейну річки Дністер.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0575/Р.МУРАФА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.09 р. Дністер від г/п Могилів-Подільський до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Саїнська мікро ГЕС розташована в межах с. Саїнка Чернівецького району Вінницької області на річці Мурафа, район басейну річки Дністер.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0575/Р.МУРАФА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.09 р. Дністер від г/п Могилів-Подільський до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Городківська мікро ГЕС розташована в межах с. Городківка Крижопільського району Вінницької області на річці Марківка, район басейну річки Дністер.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0531/Р.МАРКІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.09 р. Дністер від г/п Могилів-Подільський до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Миронівська мікро ГЕС розташована в межах с. Миронівка Ямпільського району Вінницької області на річці Мурафа, район басейну річки Дністер.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0575/Р.МУРАФА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.09 р. Дністер від г/п Могилів-Подільський до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 0 0
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 0 0
Р.МУРАФА 0 0
Р.МАРКІВКА - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 866160 316148.4
з поверхневих джерел: 866160 316148.4
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії 866160 316148.4
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
  1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44, 66 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
  2. Дотримуватись правил експлуатації  джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
  3. Для стабільного водопостачання нижче розташованих водокористувачів та підтримання належної санітарно-екологічної обстановки обов'язково забезпечувати екологічну витрату води в створах: Саїнської мікро ГЕС не менше 0,48 куб.м/с, Дорошівської мікро ГЕС не менше 1,7 куб.м/с, Миронівської мікро ГЕС не менше 1,7 куб.м/с, Городківської мікро ГЕС не менше 0,14 куб.м/с.
  4. Пропуск води через гідротурбіни проводити з урахуванням фактичних гідрологічних умов року. Здійснювати виробництво електроенергії відповідно до фактичних витрат води водотоку - річки Мурафа для: а) Саїнської мікро ГЕС у розмірі 79,6284 млн.куб.м/рік для багатоводного по водності року (Р=25% забезпеченості), 63,71млн.куб.м/рік для середнього по по водності року (Р=50% забезпеченості), 50,46 млн.куб.м/рік для маловодного по водності року (Р=75% забезпеченості), 35,32 млн.куб,м/рік для дуже маловодного по водності року (Р=95% забезпеченості); б) Дорошівської мікро ГЕС у розмірі 110,376 млн.куб.м/рік для маловодного по водності року (Р=75% забезпеченості), 88,63 млн.куб.м/рік для дуже маловодного по водності року (Р=95% забезпеченості); в) Миронівської мікро ГЕС у розмірі 110,376 млн.куб.м/рік для маловодного по водності року (Р=75% забезпеченості), 89,57 млн.куб.м/рік для дуже маловодного по водності року (95% забезпеченості); - річки Марківка для Городківської мікро ГЕС у розмірі 15,768 млн.куб.м/рік для багатоводного по водності року (Р=25% забезпеченості), 13,562 млн.куб.м/рік для середнього по водності року (Р=50% забезпеченості), 11,670 млн.куб.м/рік для маловодного по водності року (Р=75% забезпеченості), 9,462 млн.куб.м/рік для дуже маловодного по водності року (Р=95% забезпеченості).
  5. Відповідно до статті 45 Водного кодексу України умови водокористування можуть бути обмежені у разі маловоддя для підтримання екологічних витрат води у річках.
  6. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
  7. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
2 Використання води здійснювати в межах встановлених лімітів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Вести облік водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Не допускати порушень режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі (стаття 89 Водного кодексу України) Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення.