Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №129/ЖТ/49д-20 від 22.09.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ТДВ "ТК "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД")
Ідентифікаційні дані
32255892
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН, село ПОЛІСЬКЕ, вул. МОЛОДІЖНА, буд. 8
Контактні відомості
Телефон: +38-(041)-246-1660
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№129/ЖТ/49д-20 від 22.09.2020
Строк дії
з 22.09.2020 по 22.09.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Кар’єр розташований за межами села Поліське Коростенського району Житомирської області. Забір кар’єрної води здійснюється за допомогою насосу ЦНС 300-180 потужністю 300 м3/год. Струмок Гнилуша, притока р. Уж, притока р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2792 1019.08
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 2792 1019.08
Р.УЖ 2792.0 1019.08
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 162 25.92
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 162 25.92
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 162.0 25.92
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1- струмок Гнилуша, притока р. Уж, притока р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпро. Випуск № 1 розташований за межами села Поліське Коростенського району Житомирської області. Відведення кар’єрних вод здійснюється за допомогою насосу ЦНС 300-180 потужністю 300 м3/год.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
113,26
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
992,160
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
40,31
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.35 14.11 0.41 46.44 0.407
БСК5 2.78 112.06 2.88 326.19 2.857
ХСК 28.28 1139.97 29.1 3295.87 28.872
Завислі речовини 5.54 223.32 6.2 702.21 6.151
Нафтопродукти 0.00 0.00 0.05 5.66 0.050
Нітрати 2.41 97.15 3.35 379.42 3.324
Нітрити 0.063 2.54 0.075 8.49 0.074
Сульфати 62.84 2533.08 80.0 9060.80 79.373
Фосфати 0.059 2.38 0.070 7.93 0.069
Хлориди 24.7 995.66 35.5 4020.73 35.222
Залізо загальне 0,36 14,51 0,36 40,77 0,357
Сухий залишок 300,4 12109,12 312,0 35337,12 309,554
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки-відсутні; 2. запах, присмак- < 1 бала; 3. колір (прозорість) - > 20 см; 4. температура- не більше 5 град.С від природної температури; 5. реакція (рН) -6,5-8,5; 6. кисень розчинений- > 4 мг/дм3; 7. колі-індекс- вміст кишкової палички у 1 л - до 1000; 8. коліфаги- < 100 в 1 л; лактозопозитивні палички- відсутні; 10. життєдайні яйця гельмінтів- відсутні; 11. клас токсичності- 1; 12. рівень токсичності- нетоксична
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 3.97 1
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 3.97 1.000
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2718.25 992.16
- у поверхневий водний об'єкт 2718.25 992.160
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Обладнати водозабір устаткуванням для обліку використання води 2021 рік Раціональне використання водних ресурсів
2 Забезпечити ведення первинного водообліку постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин постійно Охорона вод від виснаження та забруднення
4 Здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти кар’єрних вод і забруднюючих речовин та якістю води водних об’єктів у контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони навколо джерела водопостачання та прибережну зажисну смугу струмка Гнилуша постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
6 Здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води та надавати необхідні технічні засоби для ліквідації аварій на об’єктах інших водокористувачів у порядку, встановленому законодавством своєчасно Охорона вод від забруднення
7 Своєчасно подавати до Бсейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку водокористування