Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №127/ДП/49д-20 від 17.09.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
Ідентифікаційні дані
00190911
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто МАРГАНЕЦЬ, вул. ЄДНОСТІ, буд. 62
Контактні відомості
Телефон: +38-(056)-656-0007
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№127/ДП/49д-20 від 17.09.2020
Строк дії
з 17.09.2020 по 17.09.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідні мережі КП "ВУВКГ" ММР з підключенням в межах та за межами м. Марганець, Дніпропетровської обл.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір шахтної та кар’єрної води насосами: типу ЦНС-105-128, ЦНС-180-128 (на шахтах), типу 300Д-9 (на Грушівськом кар’єрі) за межами м. Марганець, Дніпропетровської обл. Басейн р. Дніпро, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Кар'єрна
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 5169.3 1886.8
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 5169.3 1886.8
Р.ДНІПРО 5169.3 1886.8
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 27444.4 9875.4
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 5169.3 1886.8
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 5169.3 1886.8
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 22275.1 7988.6
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 370.3 94.5
- на виробничі потреби 21904.8 7894.1
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод у накопичувач за межами м. Марганець, Дніпропетровської обл. Басейн р. Дніпро, район басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(81) Накопичувачі
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у накопичувач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод у мережі КП "ВУВКГ" ММР з підключенням у межах м. Марганець, Дніпропетровської обл.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 22375.0 8016.4
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 99.9 27.8
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 99.9 27.8
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2427.9 817.9
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 45.3 16.0
- у накопичувач 2382.6 801.9
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 75252.3 27467.1
- оборотного 74447.9 27173.5
- повторного 804.4 293.6
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

2. Раціонально використовувати водні ресурси.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

7. При скиданні зворотних (стічних) вод у накопичувач дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

8. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Ремонт магістрального трубопроводу ГПВ шахт №3/5, №8 (діючі інженерні комунікації, які знаходяться в районі відпрацювання горничими роботами шахти №3/5 L=30 м, Ф=159 мм) 2020-2021 р. Зменшення споживання питної води
2 Ремонт магістрального трубопроводу ГПВ шахт №9/10, №14/15 (аварійні дільниці загальною протяжністю L=200 М, Ф=530 мм) 2020-2021 р. Зменшення втрат питної води