Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №178/ЗП/49д-20 від 02.10.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВЕЛЬНИК-2"
Ідентифікаційні дані
26373916
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН, село РОЗУМІВКА, вул. МИРУ, буд. 41
Контактні відомості
Телефон: +38-(096)-847-8309
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№178/ЗП/49д-20 від 02.10.2020
Строк дії
з 02.10.2020 по 02.10.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Зрошення
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води береговою насосною станцією в межах м. Запоріжжя з р. Дніпро. Район басейну річки Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 331.464 47.068
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 331.464 47.068
Р.ДНІПРО 331.464 47.068
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 144.014 20.45
з поверхневих джерел: 144.014 20.45
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 144.014 20.45
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 187.45 26.618
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 187.45 26.618
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.
 2.  Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, щорічно,  не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати  до Басейнового управління водних ресурсів  річок Приазов'я (69095,  м.Запоріжжя, пр. Соборний 105): 

  - державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна);

  - данні первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимірювальної техніки;

 3.  Забір води більше встановленого ліміту заборонено.
 4.  У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.
 5.  Землі водного фонду утримувати в належному санітарному стані, не допускати порушення режиму господарювання (ст. 85, 87, 88, 89 Водного кодексу України).
 6. У випадках аварійних ситуацій на водних об’єктах, пов’язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, повідомляти відповідні організації та вживати невідкладні заходи щодо їх усунення.
 7. У разі настання маловоддя ліміти забору води з поверхневих водних об’єктів зменшуються за вимогою Держводагентства.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Вести облік забраної води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Утримувати прилягаючу територію до насосної станції в належному стані. Постійно Попередження забруднення і засмічення водного об’єкта
4 Встановити прилад для обліку забраної води До 01.04.2021 р. Раціональне використання водних ресурсів
5 Не допускати втрат води, своєсасно проводити поточні ремонти мереж та споруд. Постійно Раціональне використання водних ресурсів