Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №170/ЗП/49д-20 від 10.09.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРЕГ А"
Ідентифікаційні дані
40657556
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. СКЛАДСЬКА, буд. 8
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-964-115_
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№170/ЗП/49д-20 від 10.09.2020
Строк дії
з 27.09.2020 по 27.09.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Запоріжжя Запорізької області
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 39.417 11.785
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 39.417 11.785
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 9.057 2.707
- на виробничі потреби 30.36 9.078
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області. Очисні споруди механічної очистки (коалісцентний сепаратор нафтопродуктів з відстійником і системою "Вау-Раss" SWOBK 8) потужністю 17,46 тис. м3/ рік.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річка Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
172,64
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
3,23
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
172,64
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3500 60.4240 0.3500 60.4240 0.0011
БСК5 3.0000 517.9200 3.0000 517.9200 0.0097
ХСК 17.0000 2934.8800 17.0000 2934.8800 0.0549
Завислі речовини 5.0000 863.2000 5.0000 863.2000 0.0162
Нафтопродукти 0.0400 6.9056 0.0400 6.9056 0.0001
Нітрати 23.0000 3970.7200 23.0000 3970.7200 0.0743
Нітрити 0.0600 10.3584 0.0600 10.3584 0.0002
Сульфати 75.0000 12948.000 75.0000 12948.000 0.2423
Фосфати 2.5000 431.6000 2.5000 431.6000 0.0081
Хлориди 60.0000 10358.400 60.0000 10358.400 0.1938
Залізо загальне 0,1100 18,9904 0,1100 18,9904 0,0004
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: 1)плаваючі домішки: Відсутні; 2)запах, присмак : Відсутні; 3)колір: Відсутні; 4)температура: не більше +5°С до природної; 5)реакція (рН): 6,5-8,5; 6)лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм3; 7)колі-фаги: не більше 100 в 1 дм3; 8) кисень розчинний: взимку не менше 4 мг/дм3, влітку не менше 6 мг/ дм3. Показники токсичності: Затверджені рівні і класи токсичності – Фактичний рівень токсичності: необхідна кратність розбавлення: -, клас -; Гранично допустимий рівень токсичності: необхідна кратність розбавлення: -, клас -; Кратність розбавлення в контрольному створі: 50,1105.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 39.417 11.785
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 212.06 15.015
- у поверхневий водний об'єкт 172.643 3.23
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 39.417 11.785
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, щорічно,  не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати  до Басейнового управління водних ресурсів  річок Приазов'я (69095,  м.Запоріжжя, пр. Соборний 105): 

- державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна);

- данні первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимірювальної техніки;

- результати вимірювань показників якості води (не менше ніж один раз на квартал).

3. Забороняється  скидання стічних вод на рельєф місцевості ст. 70 Водного кодексу України.

4. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил ст. 101 Водного  кодексу України.

5. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

6. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Прибирання території підприємства, чистка дощоприймачів та зливової каналізації. Постійно Попередження забруднення та засмічення водного об’єкта
2 Вести облік забраної води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Зберігати лічильник води у справному стані. Своєчасно проводити державну повірку приладу обліку води. Постійно/Згідно плану-графіку Раціональне використання водних ресурсів
4 Здійснювати контроль за якістю і кількістю зворотних вод Постійно Попередження забруднення і засмічення водного об’єкту